RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

Odborný asistent

585-63-4517
alena.vondrakova@upol.cz
kancelář č. 2.37
konzultační hodiny: středa 12.00–13.00

Vědecké zaměření

tematická kartografie, atlasová tvorba, grafika a design (nejen) v kartografii

Vzdělání a odborný růst

2016 LL.M. Ústav práva a právní vědy, Master of Law – Public Law
Legislativní aspekty v politice prostorových dat
2013 PhD PřF UP Olomouc, Geoinformatika a kartografie
Netechnologické aspekty mapové tvorby v atlasové kartografii
2011 RNDr. PřF UP Olomouc, Geoinformatika
Uplatňování a porušování autorského práva v kartografii a geoinformatice
2007-2009 Mgr. PřF UP Olomouc, Geoinformatika
Analýza a geovizualizace environmentálních rizik
2007-2009 PdF UP Olomouc, Souběžné doplňující studium učitelství geografie
2004-2007 Bc. PřF UP Olomouc, Geografie-geoinformatika
Pohyb městské populace a jeho kartografická vizualizace

Profesní činnost

2013–dosud odborný asistent, Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2015–dosud GEOS4S GeoServices-4-Sustainability, Project No. 561716-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ projekt – člen řešitelského týmu (KGI, PřF UP)
2014–2015 IPN KREDO Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR – Strategie vysokého školství do roku 2030 – expert odborných aktivit KA1 (MŠMT)
2014–2015 TA ČR TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice – hlavní řešitelka projektu (2014–2015, KGI, PřF UP)
2014 FRUP Inovace výuky kartografie na Přírodovědecké fakultě UP – hlavní řešitelka projektu (KGI, PřF UP)
2012–2015 OP VK StatGisTeam Budování výzkumně-vzdělávacího týmu v oblasti modelování přírodních jevů a využití geoinformačních systémů – člen řešitelského týmu (KGI, PřF UP)
2012–2015 OP VK NeoCartoLink Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – člen řešitelského týmu (KGI, PřF UP)
2012–2013 ESF – Inovace činnosti SPC – kartograf (PdF UP)
2012 FR VŠ – Inovace výuky kartometrie s využitím pokročilých GI nástrojů – spoluřešitel (KGI, PřF UP)
2011–2012 E-klima 2 – garant kurzů pro ZŠ a SŠ
2009–2011 Atlas fenologie Česka – kartografická vizualizace, DTP zpracování (OC09029, MŠMT)
2009–2011 E-klima – Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech ŽP – tvorba výukových kurzů
2009–2010 IGA POHOS – Výzkum pohybu osob na styku urbánního a suburbánního prostoru olomouckého regionu – geovizualizace výsledků a analýz (člen řešitelského týmu)
2009–2010 GA ČR – Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu – kartograf (KGI, PřF UP)
2007–2008 Fond Vysočina – Extra porce lokálního zeměpisu – hlavní řešitelka projektu (KGI, PřF UP)

Členství v odborných organizacích

Kartografická společnost ČR – člen výboru společnosti (od roku 2017), člen odborné hodnotící komise pro soutěž Mapa roku (od roku 2016), národní koordinátor soutěže Dětské kresby Barbary Petchenik (2007–2017)
ICA Commission on Use and User Issues – vicechair (od roku 2015)
ICA Commission Cognitive Visualization

Pedagogická činnost

Aktuální informace o pedagogické činnosti viz. STAG

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2023 - 2027 Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. : DH23P03OVV050 Detail
2023 - 2027 Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. projektu: DH23P03OVV010 Detail
2023 - 2027 Biokulturní diverzita – propojení kulturního a přírodního dědictví v urbánním historickém prostředí MK DH23_J_P1 (NAKI III) Detail
2022 - 2025 MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích SFŽP ČR – Norské fondy Detail
2020 - 2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit Ministerstvo kultury ČR NAKI II, reg. č. DG20P02OVV029 Detail
2020 - 2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit NAKI II Detail
2019 - 2020 Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa IGA Detail
2018 - 2019 Inovativní metody hodnocení a pokročilé analýzy prostorově založených systémů IGA Detail
2018 - 2020 Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky (GEODEMO) GAČR (18-12166S) Detail
2018 - 2020 Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputation GAČR Detail
2015 - 2018 ERASMUS+ GeoS4S GeoServiced-4-Sustainability (University of Salzburg) ERASMUS+ Detail
2014 - 2015 Hodnocení, analýzy a vývoj nástrojů pro vizualizace prostorových systémů IGA_PrF_2014007 Detail
2014 - 2015 Inovace výuky kartografie na Přírodovědecké fakultě UP FRUP_2014_2_096 Detail
2014 - 2015 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice TA ČR - Omega Detail
2012 - 2014 NeoCartoLink – Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace OP VK 2.4 - CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Detail
2012 - 2015 StatGISTeam OPVK Detail
2012 - 2012 Inovace výuky kartometrie s využitím pokročilých geoinformačních nástrojů FRVŠ Detail
2011 - 2011 Eklima2 CHMU Detail
2008 - 2010 Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu GA ČR 406/08/1031 Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2020 Pechanec, V., Vondrakova, A., Sterbova, L., Cudlin, P. Environmental data visualization: Stocks of the stored carbon in Czechia. Fresenius environmental bulletin 2020, 29:(3), 1630-1636 Detail
2019 Pechanec,V., Kilianová,H., Tangwa,E., Vondráková, A., Machar, I. What is the Development Capacity for Provision of Ecosystem Services in the Czech Republic? Sustainability 2019, 11(16) Detail
2019 Popelka, S., Vondrakova, A., & Hujnakova, P. (2019). Eye-Tracking Evaluation of Weather Web Maps ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(6), 29. doi:10.3390/ijgi8060256 Detail
2018 Burian, J., Stachova, M., & Vondrakova, A. (2018): Land suitability assessment of the Olomouc region: an application of an Urban Planner model. Journal of Maps, 14(1), 73–8073–80. https://doi.org/10.1080/17445647.2018.1493407 Detail
2014 Caha, J., Vondráková, A., Dvorský, J.(2014): Comparison of Crisp, Fuzzy and Possibilistic Threshold in Spatial Queries .Innovations in Bio-inspired Computing and Applications, Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 237. Springer, 239-248s.DOI 10.1007/978-3-319-01781-5_22  Detail
2014 Tuček, P., Caha, J., Janoška, Z., Vondráková, A., Samec, P., Bojko, J., Voženílek, V. (2014): Forest Vulnerability Zones in the Czech Republic .Journal of Maps ISSN: 1744-5647, Volume 10, Issue 1 Taylor & Francis, 179-182s.DOI:10.1080/17445647.2013.866911  Detail
2013 Vondráková, A., Vávra, A., Voženílek, V. (2013): Climatic Regions of the Czech Republic Based on the Climatological Conditions in 1961–2000 .Journal of Maps ISSN: 1744-5647, Volume 9, Issue 3 Taylor & Francis, 425-430s.DOI 10.1080/17445647.2013.800827  Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2014 Ed: Brus, J., Vondráková, A., Voženílek, V.(2014): CARTOCON2014 Conference Proceedings .1st edition, CARTOCON2014 conference, NeoCartoLink project CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Palacký University, Olomouc, 110 p.s.ISBN 978-80-244-3979-2 Detail
2012 Hajkova, L., Nekovar, J., Richterova, D., Koznarova, V., Sulovska, S., Vavra, A., Vondrakova, A., Vozenilek, V. (2012): Phenological Observation in the Czech Republic – History and Present .Phenology and Climate Change InTech, 71-100s.978-953-51-0336-3  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2022 Burian, J. a kol. (2021): Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí. Olomouc: Urban Planner, s. r. o., pro Moravskoslezský kraj, 2021. 89 s. ISBN 978-80-270-9454-7 Detail
2014 Vondráková (2014): Netechnologické aspekty mapové tvorby Detail
2013 Voženílek, V., Michalík, J., Brychtová, A., Vondráková, A.(2013): Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice . Univerzita Palackého v Olomouci, 144s.ISBN 978-80-244-3464-3 Detail
2012 Vondráková (2012): Autorské právo v kartografii a geoinformatice Detail
2012 Hájková, L., Voženílek, V., Tolasz, R., Kohut, M., Možný, M., Nekovář, J., Novák, M., Richterová, D., Stříž, M., Vávra, A., Vondráková, A.(2012): Atlas fenologických poměrů Česka . Univerzita Palackého v Olomouci, 320s.978-80-244-3005-8 Detail
2011 Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R., Holtanová, E., Němcová, Z., Pechanec, V., Šeflová, J., Vávra, A., Vondráková, A.(2011): Klimatická změna v e-learningové výuce . Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci., 99s. ISBN 978-80-244-2696-9. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A.(2010): Vývoj města Olomouce v letech 1930 – 2009 (Na základě analýzy funkčních ploch). Univerzita Palackého v Olomouci, 16s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Změny funkčních ploch v Olomouci v období 1930 – 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A.(2010): Stabilní funkční plochy v Olomouci v období 1930 – 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2014 Brychtová A., Vondráková A.(2014): Green versus Red: Eye-tracking evaluation of sequential colour schemes .SGEM 2014 Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Proceedings Volume III STEF92 Technology Ltd., 8s.DOI 10.5593/SGEM2014/B23/S11.082  Detail
2012 Vondráková, A.(2012): Kartografická sémiologie v moderním typu 3D tyflomap a její vnímání uživateli .Speciální pedagogika Univerzita Karlova v Praze, 1-12s.1211-2720  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2014 Vondrakova, A., Popelka, S.(2014): The use of eye-tracking for the evaluation of various cartographic tasks .SGEM 2014 Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Proceedings Volume III STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 8s.978-619-7105-12-4  Detail
Článek v recenzovaném časopise
2013 Vondráková, A.(2013): Význam netechnologických aspektů mapové tvorby .ročník 59/101, číslo 8Geodetický a kartografický obzor, 204-211s.ISSN 0016-7096  Detail
2013 Voženílek, V., Vondráková, A., Brychtová, A. (2013): Datový model mapy – formalizovaný způsob zápisu sestavení mapy z dat GIS .ročník 59/101, číslo 8 Geodetický a kartografický obzor, 182-186s.ISSN 0016-7096  Detail
2011 Vondráková, A., Holtanová, E.(2011): Poznávání klimatu prostřednictvím e-learningu .Geografické rozhledy, 20, č. 5 Česká geografická společnost, 12-13 s.ISSN 1210-3004  Detail
2011 Vondráková, A.(2011): Produkty kartografie a GIS v komerční sféře a jejich autorsko-právní . Geodetický a kartografický obzor, 299-303s.0016-7096  Detail
2010 Tolasz R., Voženílek V., Jílková J., Vávra A., Pechanec V., Němcová Z., Šeflová J., Holtanová E., Jurek M., Vondráková, A. (2010): E-learningové kurzy o klimatu a jeho změně pro široké spektrum uživatelů (Projekt E-klima) .Meteorologické Zprávy. ročník 63 č. 5 Praha, ČHMU, 156-163s.ISSN: 0026-1173  Detail
2010 Voženílek V.,Vondráková A., Kaňok J.,Dobešová Z. (2010): KARTOGRAFICKÉ AKTIVITY KATEDRY GEOINFORMATIKY UP OLOMOUC .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 113-131 s.s.ISBN 978-80-89060-17-7  Detail
Článek ve sborníku z konference
2021 Popelka, S., Vondrakova, A., Beitlova, M., and Drahosova, S.: Eye-tracking comparison of two road atlases, Adv. Cartogr. GIScience Int. Cartogr. Assoc., 3, 12, https://doi.org/10.5194/ica-adv-3-12-2021, 2021. Detail
2013 Caha, J., Vondráková, A., Dvorský, J.(2013): Mathematical models of uncertainty for surface analyses and decision making .13th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2013 Conference Proceedings June 16-22, 2013, Vol. 1,, 773-780s.ISBN 978-954-91818-9-0/ISSN 1314-2704  Detail
2013 Vondráková, A.(2013): Non-technological Aspects of Map Production .13th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics & Remote Sensing, www.sgem.org, , June 16-22, 2013, Vol. 1 SGEM2013 Conference Proceedings, 813-820s., ISBN 978-954-91818-9-0, ISSN 1314-2704  Detail
2013 Vondráková, A., Kolařík, J.(2013): Dasymetric mapping as an analytical tool for the city development identification and its cartographic visualization .In: INSPEKTOR, Tomáš, ed., IVAN, Igor, ed. a RŮŽIČKA, Jan, ed. Symposium GIS Ostrava 2013: geoinformatics for city transformation: 21.-23.1.2013 1. ed. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 1-1s.ISBN 978-80-248-2944-9  Detail
2012 Vávra, A., Vondráková, A., Hájková, L., Voženílek, V.(2012): GIS and Cartography for Bioclimatological Research: Atlas of Phenological Conditions of Czechia . SGEM Conference Proceedings, 1-1s.1314-2704  Detail
2011 Vondráková A. (2011): Tvorba a používání prostorových vizualizací z pohledu autorkoprávní . Sborník 19. mezinárodní konference „Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání", 5 s.s.  Detail
2011 Vondráková A., Voženílek, V.(2011): Prezentace geoprostoru pro nevidomé a slabozraké . Sborník 19. mezinárodní konference „Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání“, 5 s.s.  Detail
2011 Vondráková, A.(2011): Autorsko-právní problematika v české kartografii . Sborník z 19. kartografickej konferencie, STU Bratislava, 1-1s.  Detail
2010 Pechanec V., Vávra A., Voženílek V., Tolasz R., Jílková J., Němcová Z., Šeflová J., Holtanová E., Vondráková, A., Jurek M.(2010): Education Project About Climate for Multi-User eLearning Courses .Escudeiro P. (ed): Proceedings of the 9th European Conference on e-Learning. Reading, Academic Publishing Limited, pp.454-462s.ISBN: 978-1-906638-83-2  Detail
2010 Vávra, A., Vondráková, A., Pechanec, V., Voženílek, V.(2010): Multi-user e-learning courses for climate and climate changes (e-klima) .Information and Communication Technology in Education. ProcceedingsUniversity of Ostrava, 70s.ISBN 978-80-7368-775-5  Detail
2009 Vondráková, A.(2009): Analýza pohybu populace .Sborník referátů z konference GISáček 2009 VŠB-TU Ostrava, s.  Detail
2009 Vondráková, A.(2009): Analýza a geovizualizace environmentálních rizik .Sborník referátů z konference GISáček 2009 VŠB-TU Ostrava, s.  Detail
2008 Vondráková, A.(2008): City population movement and its cartographic visualization .Sborník sympozia GIS Ostrava 2008 VŠB-TU Ostrava, 42s.978-80-254-1340-1  Detail
2008 Vondráková, A.(2008): Extra porce lokálního zeměpisu - EXPLOZE .Sborník referátů z konference GISáček 2008 VŠB-TU Ostrava, s.  Detail
2007 Vondráková, A.(2007): Pohyb městské populace a jeho kartografická vizualizace .Sborník referátů z konference GISáček 2007 VŠB-TU Ostrava, s.  Detail
Ostatní
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009 . Univerzita Palackého v Olomouci, 1s.  Detail
2008 Vondráková, A.(2008): Obraz české kartografie za poslední desetiletí .GeoBusiness 10/08 Springwinter, s. r. o., s. 35s.ISSN: 1802-4521  Detail