RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.

RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.

Odborný asistent

585-63-4584
rostislav.netek@upol.cz
kancelář č. 2.25
konzultační hodiny: po dohodě emailem
Osobní stránky

Vědecké zaměření

internetová kartografie, geoinformační technologie, open-source řešení, eye tracking

Vzdělání a odborný růst

2010 – 2015 Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
(disertační práce „Rich Internet Application pro podporu rozhodovacích procesů Integrovaného záchranného systému“)

2008 – 2010 Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci
obor Geoinformatika
(diplomová práce „Implementace GIT při organizaci závodu horských kol“)

2005 – 2008 Bc., Univerzita Palackého v Olomouci
obor Geografie a geoinformatika
(bakalářská práce „Frekvence využívání map. metod na mapových. portálech“)

Stáže

03/2014 Università di Trieste Polo di Gorizia, Itálie (studijní pobyt)

01/2014 Klokan Technologies, Unterägeri, Švýcarsko (stáž)

05/2013 – 06/2013 University of Iceland, Reykjavík, Island (výzkumná stáž se zaměřením na krizový management)

11/2012 – 12/2012 Fachhochschule Nordwestschweiz, Muttenz, Švýcarsko (výzkumná stáž se zaměřením na projekt OpenWebGlobe)

07/2012 – 08/2012 National Forest University in Tingo Maria, Peru (výzkumná stáž se zaměřením na mapování kávových plantáží pomocí projektu OpenStreetMap)

03/2012 Západočeská univerzita, Plzeň (studijní stáž)

04/2011 – 05/2011 Universitat Polytecnica de Valencia, Španělsko (studiní stáž se zaměřením na projekt gvSIG)           

09/2009 – 05/2010 Universitat Polytecnica de Valencia, Španělsko (Erasmus)

02/2009 – 06/2009 Technische Universitat Wien, Vídeň, Rakousko (studijní stáž)

Kurzy

  • English Language Course, IELS Malta, Intensive English Standard (B2)
  • Program celoživotního vzdělávání  – Popularizace vědy a výzkumu
  • Lund Eye-Tracking Academy (LETA)
  • Publikovanie dát s pomocou softvéru GeoServer

Profesní činnost

09/2015 – dosud     Odborný asistent, Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
06/2014 – 08/2015  Programátor e-platforem + webdesigner, Odd. komunikace Rektorátu UP

Členství v odborných organizacích

  • Zástupce v ICA – OSGeo Labs Network
  • Člen odborné skupiny “Open source a open data” při ČAGI (Česká asociace pro geoinformace)
  • Zakládající člen sdružení OSGEO.cz
  • Člen ICA Commission on Cognitive Visualization
  • Člen české geografické asociace

Pedagogická činnost

Aktuální informace o pedagogické činnosti viz. STAG

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2023 - 2027 Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. : DH23P03OVV050 Detail
2023 - 2027 Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. projektu: DH23P03OVV010 Detail
2020 - 2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit Ministerstvo kultury ČR NAKI II, reg. č. DG20P02OVV029 Detail
2020 - 2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit NAKI II Detail
2018 - 2020 Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu TAČR Detail
2018 - 2020 Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky (GEODEMO) GAČR (18-12166S) Detail
2018 - 2020 Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputation GAČR Detail
2016 - 2017 Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny IGA_PrF_2016_008, SPP: 433105131/31 Detail
2011 - 2014 POPRAR – Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0303 Detail
2011 - 2013 BotanGIS – Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií OPVK 2.2 Detail
2009 - 2012 Enviromentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi OP - Vzdělání pro konkurenceschopnost Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2022 Netek, R., Burian, J., Paszto, V., Barvír, R., & Chloupek, J. (2022): Two decades of ‘Brain Drain’ in Olomouc (Czechia) Journal of Maps, 1–81–8. https://doi.org/10.1080/17445647.2022.2099315 Detail
2020 Burian, J., Macků, K., Zimmermannová, J., & Nétek, R. (2020): Sustainable Spatial and Temporal Development of Land Prices: A Case Study of Czech Cities. ISPRS International Journal of Geo-Information 2020, Vol. 9, Page 396, 9(6), 396396. https://doi.org/10.3390/IJGI9060396 Detail
2020 Nétek, R., Masopust, J., Pavlíček, F., Pechanec, V. Performance Testing on Vector vs. Raster Map Tiles-Comparative Study on Load Metrics. ISPRS Int. Journal of Geo-Information 2020, 9:(2) Detail
2015 Nétek, R., Dostálová, Y., Pechanec, V.(2015): Mobilní mapový klient pro pasportizaci polí cukrové řepy .Listy Cukrovarnicke a Reparske. Volume 131, Issue 4. VUC Praha, 137-140s.ISSN 1210-3306 Detail
2014 Nétek, R., Dobesova, Z., Vavra, A.(2014): Innovation of Botany Education by Cloud-based Geoinformatics System .In: Wang Q. (Ed.): Innovative Use of Online Platforms for Learning Support and Management, Int. J. Information Technology and Management, Vol. 13, No. 1, Inderscience Enterprises Ltd., DOI: 10.1504/IJITM.2014.059149, 15-31s.ISSN online: 1741-5179, ISSN print: 1461-4111  Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2021 Nétek, R., Bilík, P., Jendřejková, M., Petráková, M., Šobáňová, P., Burian, J., Pászto, V., Chloupek, J. (2020): Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. Olomouc, Czech Republic: Univerzita Palackého v Olomouci. https://doi.org/10.5507/prf.20.24458441 Detail
2018 Nétek R., Burian T. (2018) Free and open source v geoinformatice. Univerzita Palackého v Olomouci. 118s. ISBN: 9788024452913 Detail
2015 Nétek, Rostislav (2015): Rich Internet Application pro podporu rozhodovacích procesů Integrovaného záchranného systému, monografie, ISBN 978-80-244-4805-3, 162 str. Detail
2013 Dobešová, Z., Burian, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Nétek, R., Popelka, S.(2013): Tvorba geografického informačního systému malého území . Univerzita Packého, Olomouc, 106s.ISBN 978-80-244-3825-2 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2012 Nétek (2012): Possibilities of contactless control of web map applications by sight .Geoinformatics FCE CTU, Volume 7 Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague., 18s.ISSN 1802-2669  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2014 Popelka, S., Vavra, A., Pechanec, V., Netek, R.(2014): E-learning Portal Functionality Assesment with the use of Eye-tracking Experiment .Proceedings of the 9th International Conference on e-Learning ACPI, 278s.978-1-909507-84-5  Detail
2012 Nétek, R., Burian, J. (2012): Analysis of elevation data with time aspects for athletes .In: Růžička J. (ed): Proceedings Surface models for geosciences. Symposium GIS Ostrava 2012 VŠB-TU Ostrava, 10s.  Detail
2012 Nétek, R., Burian, J., Pechanec, V.(2012): Location based services and monitoring physiological characteristic during the spor performance for obesity and healthy reasons .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 393-400s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
2013 Dobesova Z., Vavra A., Netek R.(2013): Cartographic aspects of creation of plans for botanical garden and conservatories .SGEM 2013 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrence, Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 653–660s.ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S11.006  Detail
2012 Nétek, R., Brus. J.(2012): SMI Eye-tracking device for control map application by sight .Conference Proceedings SWAET 2012, The Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking Karolinska Instituet, Stockholm, 56s.  Detail
2011 Nétek Rostislav(2011): Implementace geoinformačních technologií pro organizaci cyklistických závodů .Zborník recenzovaných príspevkov ŠVK Prif UK 2011 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 6s.978-80-223-3013-8  Detail
Ostatní
2020 Nétek, R., Burian, J., Pászto, V., Barvíř, R., Bilík, P., Jendřejková, M., Šobáňová, P., Petráková, M. (2020): Fenomén brain drain města Olomouce - Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020 (Specializovaná mapa). Detail
2012 Pechanec, V., Nétek, R., Burian, J.(2012): Geoinformation technologies in organization of mountain bike races .In. Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Brno, Masarykova universita., 433-439s.ISBN: 978-80-210-5799-9  Detail