Mgr. Jakub Koníček

Mgr. Jakub Koníček

Doktorand (interní)

585-63-4588
jakub.konicek@upol.cz
kancelář č. 2.28
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

datové vizualizace, vizuální analýza, eye-tracking, kartografie

Vzdělání a odborný růst

2018 – současnost, Ph.D. studium, Univerzita Palackého v Olomouci

Téma disertační práce: Vizuální analýza v kognitivním výzkumu

2016 – 2018, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma diplomové práce: Hodnocení infografiky pomocí eye-trackingu

2013 – 2016, Bc., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma bakalářské práce: Optimalizace energetického zatížení uzle Waspmote Plug&Sence s ohledem na vybrané faktory

Profesní činnost

2019 – současnost, copywriter & PR manager, Katedra geoinformatiky, CAGI

2019 – současnost, grafický design, Přírodovědecká fakulta UP

2019 – současnost, projektový pracovník, Katedra geoinformatiky

2017 – současnost, tvorba tematických infografik, map a grafických materiálů

2019, UI/UX designér mapové aplikace, Kancelář architekta města Brna

2017 – 2019, edutainér; návrh, tvorba, výuka vzdělávacích kurzů a exponátů, Pevnost Poznání

2017, analýza a digitalizace intravilánu, Urban Planner s. r. o.

2017, autorská tvorba turistických průvodcú na Slovensku, RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

2015 – součastnost, propagace Univerzity Palackého v Olomouci

Výzkumná činnost