Mgr. Jakub Koníček

Mgr. Jakub Koníček

Doktorand (interní)

585-63-4588
jakub.konicek@upol.cz
kancelář č. 2.28
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

infografika, datová vizualizace, vizuální analýza, kartografie

Vzdělání a odborný růst

2018 – současnost, Ph.D. studium, Univerzita Palackého v Olomouci

Téma disertační práce: VIZUÁLNA ANALÝZA PRI IDENTIFIKÁCII INFOGRAFIKY V KARTOGRAFII

2016 – 2018, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma diplomové práce: HODNOTENIE INFOGRAFIKY POMOCOU EYE-TRACKINGU

2013 – 2016, Bc., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma bakalářské práce: OPTIMALIZÁCIA ENERGETICKÉHO ZAŤAŽENIA UZLA WASPMOTE PLUG&SENCE S OHĽADOM NA VYBRANÉ FAKTORY

Profesní činnost

2019 – současnost, copywriter & PR manager, Katedra geoinformatiky, CAGI

2019 – současnost, grafický design, Přírodovědecká fakulta UP

2019 – současnost, projektový pracovník, Katedra geoinformatiky

2017 – současnost, tvorba tematických infografik, map a grafických materiálů

2019, UI/UX designér mapové aplikace, Kancelář architekta města Brna

2017 – 2019, edutainér; návrh, tvorba, výuka vzdělávacích kurzů a exponátů, Pevnost Poznání

2017, analýza a digitalizace intravilánu, Urban Planner s. r. o.

2017, autorská tvorba turistických průvodcú na Slovensku, RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

2015 – součastnost, propagace Univerzity Palackého v Olomouci

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2022 Burian, J. a kol. (2021): Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí. Olomouc: Urban Planner, s. r. o., pro Moravskoslezský kraj, 2021. 89 s. ISBN 978-80-270-9454-7 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní