Mgr. Jakub Koníček

Mgr. Jakub Koníček

Doktorand (interní)

585-63-4588
jakub.konicek@upol.cz
kancelář č. 2.26
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

infografika, datová vizualizace, vizuální analýza, kartografie

Vzdělání a odborný růst

2018 – současnost, Ph.D. studium, Univerzita Palackého v Olomouci

Téma disertační práce: VIZUÁLNA ANALÝZA PRI IDENTIFIKÁCII INFOGRAFIKY V KARTOGRAFII

2016 – 2018, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma diplomové práce: HODNOTENIE INFOGRAFIKY POMOCOU EYE-TRACKINGU

2013 – 2016, Bc., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma bakalářské práce: OPTIMALIZÁCIA ENERGETICKÉHO ZAŤAŽENIA UZLA WASPMOTE PLUG&SENCE S OHĽADOM NA VYBRANÉ FAKTORY

Profesní činnost

2019 – současnost, copywriter & PR manager, Katedra geoinformatiky, CAGI

2019 – současnost, grafický design, Přírodovědecká fakulta UP

2019 – současnost, projektový pracovník, Katedra geoinformatiky

2017 – současnost, tvorba tematických infografik, map a grafických materiálů

2019, UI/UX designér mapové aplikace, Kancelář architekta města Brna

2017 – 2019, edutainér; návrh, tvorba, výuka vzdělávacích kurzů a exponátů, Pevnost Poznání

2017, analýza a digitalizace intravilánu, Urban Planner s. r. o.

2017, autorská tvorba turistických průvodcú na Slovensku, RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

2015 – součastnost, propagace Univerzity Palackého v Olomouci

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2023 - 2027 Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. : DH23P03OVV050 Detail
2023 - 2024 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017) Detail
2022 - 2023 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2022_027) Detail
2021 - 2022 Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů IGA - Interní projekt Univerzity Palackého Detail
2020 - 2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit Ministerstvo kultury ČR NAKI II, reg. č. DG20P02OVV029 Detail
2020 - 2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit NAKI II Detail
2020 - 2021 Pokročilé aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace jevů reálného světa IGA Detail
2019 - 2020 Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa IGA Detail
2017 - 2022 RODOGEMA: Rozvoj doktorských studijních programů na UP propojením výuky a výzkumu v geovědních a matematických oborech Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2022 Burian, J. a kol. (2021): Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí. Olomouc: Urban Planner, s. r. o., pro Moravskoslezský kraj, 2021. 89 s. ISBN 978-80-270-9454-7 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní