Mgr. Vít Pászto, Ph.D.

Mgr. Vít Pászto, Ph.D.

Odborný asistent

585-63-4541
vit.paszto@upol.cz
kancelář č. 2.21
konzultační hodiny: po domluvě

orcid-hero-logo 

Aktuální životopis zde (8. listopadu 2017, .pdf, 179 kB)

Vědecké zaměření

Geoinformatika v socioekonomické geografii, modelování v GIS, prostorová informace a její měření, rurální geografie

Vzdělání a odborný růst

2004 – 2007, Bc., Univerzita Palackého v Olomouci (obor Geografie a geoinformatika)
téma bakalářské práce: Kartografický projekt hydrologického atlasu povodí Bečvy

2007 – 2009, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci (obor Geoinformatika, s vyznamenáním)
téma magisterské práce: Geoinformatické zpracování prostorové entropie klimatických jevů

2009 – 2015, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci (obor Geoinformatika a kartografie)
téma disertační práce: Prostorová informace a vybrané metody geocomputation pro její hodnocení

Zahraniční stáže

03/2010 – University of West Hungary, Székesfehérvár, Hungary
09/2011 – University of Belgrade, Belgrade, Serbia
07-08/2012 – University of West Hungary, Székesfehérvár, Hungary
08-09/2012 – Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
11/2012 – Norwegian School of Economics, Bergen, Norway
01-02/2013 – University College London, London, United Kingdom
06/2014 – University of Belgrade, Belgrade, Serbia
01-02/2015 – University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
05/2015 -University of Iceland, Reykjavík, Iceland
04/2017 – University of Turku, Turku, Finland

Profesní činnost

2015 – dosud: odborný asistent (Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci)

2012 – 2015: junior researcher (projekt OP VK StatGIS Team, CZ.1.07/2.3.00/20.0170, Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci)

2013 – dosud: odborný asistent (Ústav informatiky a aplikované matematiky, MVŠO)

Členství v odborných organizacích

Česká asociace pro geoinformace

Česká geografická společnost

Kartografická společnost ČR

Pedagogická činnost

Aktuální informace o pedagogické činnosti viz. STAG

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2019 - 2022 Spationomy 2.0: Spatial and economic science in higher education – addressing the playful potential of simulation games ERASMUS+, č. 2019-1-CZ01-KA203-061374 Detail
2018 - 2020 Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu TAČR Detail
2018 - 2021 Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv (projekt Katedry rozvojových a environmentálních studií) GAČR Detail
2018 - 2020 Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky (GEODEMO) GAČR (18-12166S) Detail
2018 - 2020 Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputation GAČR Detail
2017 - 2020 Making knowledge together – addressing climate change through innovative place based education and blended learning (EduChange) Erasmus+, KA2 Strategic partnership Detail
2017 - 2017 GeoSpatial Summer School 2017 (G3S) Visegrad Fund, no. 21610453 Detail
2016 - 2019 Spatial Exploration of Economic Data – methods of intetrdisciplinary analytics (Spationomy) Erasmus+, KA2 Strategic partnership, no. 2016-1-CZ01-KA203-024040 Detail
2016 - 2017 Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny IGA_PrF_2016_008, SPP: 433105131/31 Detail
2012 - 2015 StatGISTeam OPVK Detail
2010 - 2011 Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA) ROP-Střední Morava CZ.1.12/3.1.00/14.00664 Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2023 Burian, J., Barvíř, R., Pavlačka, D., Pánek, J., Chovaneček, J., Pászto, V. (2023): Geoparticipation in the Czech Municipalities: Index Based Quantitative Approach. Journal of Maps 19 (1). https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2231006. Detail
2022 Burian, J., Zapletal, J., & Pászto, V. (2022). Disaggregator – a tool for the aggregation and disaggregation of spatial data. Earth Science Informatics, 1, 17. https://doi.org/10.1007/s12145-021-00737-9 Detail
2022 Netek, R., Burian, J., Paszto, V., Barvír, R., & Chloupek, J. (2022): Two decades of ‘Brain Drain’ in Olomouc (Czechia) Journal of Maps, 1–81–8. https://doi.org/10.1080/17445647.2022.2099315 Detail
2021 Pászto, V., Burian, J., Macků, K. (2021): Changing Mobility Lifestyle: A Case Study on the Impact of COVID-19 Using Personal Google Locations Data. International Journal of E-Planning Research, 10(2), 66–7966–79. https://doi.org/10.4018/IJEPR.20210401.oa6 Detail
2021 Pászto, V., Pánek, J., Burian, J. (2021): Geodatabase of Publicly Available Information about Czech Municipalities ’ Local Administration Data, 6(89), 1–131–13. https://doi.org/10.3390/data6080089 (bez IF) Detail
2021 Pánek, J., Pásztó, V., Burian, J., Bakule, J., & Lysek, J. (2021): What is the current state of geoparticipation in Czech municipalities? GeoScape, 15(1), 90–10390–103. https://doi.org/10.2478/geosc-2021-0008 Detail
2020 Pászto, V., Burian, J., & Macků, K. (2020): COVID-19 data sources : evaluation of map applications and analysis of behavior changes in Europe ’ s population. GEOGRAFIE, 125(2), 3939. Detail
2020 Macků, K., Caha, J., Pászto, V., & Tuček, P. (2020). Subjective or Objective? How Objective Measures Relate to Subjective Life Satisfaction in Europe. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(5), 320. https://doi.org/10.3390/ijgi9050320 Detail
2019 Pászto, V., Macků, K., Burian, J., Pánek, J., & Tuček, P. (2019): Capturing cross-border continuity: The case of the Czech-Polish borderland. Moravian Geographical Reports, 27(2), 122–138122–138. https://doi.org/10.2478/mgr-2019-0010 Detail
2017 Pánek, J., Marek, L., Pászto, V., & Valůch, J. (2017). The Crisis Map of the Czech Republic: the nationwide deployment of an Ushahidi application for disasters. Disasters. 41(4), 629–851, DOI: 10.1111/disa.12221 Detail
2016 Pászto, V., Burian, J., Marek, L., Voženílek, V., Tuček, P. (2016): Fuzzy přístup při určování příslušnosti obcí do venkovského a městského prostoru. Geografie, 121(1), s. 156-186. Detail
2015 - Marek, L., Tuček, P., & Pászto, V. (2015). Using geovisual analytics in Google Earth to understand disease distribution: a case study of campylobacteriosis in the Czech Republic (2008–2012). International journal of health geographics, 14(1), 7, DOI: 10.1186/1476-072X-14-7 Detail
2014 Pászto, V., Brychtová, A., Tuček, P., Marek, L., Burian, J. (2014): Using a fuzzy inference system to delimit rural and urban municipalities in the Czech republic in 2010 .Journal of Maps Taylor & Francis, 9s.  Detail
2011 Vít Pászto, Lukáš Marek, Pavel Tuček(2011): Fractal Dimension Calculation for CORINE Land-Cover Evaluation in GIS - A Case Study .DATESO2011 VŠB-TU Ostrava, 186-195s.  Detail
2009 TUČEK, P., PÁSZTO, V., VOŽENÍLEK, V(2009): Regular Use of Entropy for Studying Dissimilar Geographical Phenomena . Geografie, 117-130s.  Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2022 Burian, J., Pánek, J., & Pászto, V. (2022). Geospatial Technologies for Geoparticipation. In J. Pánek (Ed.), Geoparticipatory Spatial Tools (pp. 37–57). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05547-8_3 Detail
2022 Pászto, V., Macků, K., & Burian, J. (2022): Anti- and Post-COVID-19 Measures Taken by the Czech Government in Relation to the Spatial Distribution of COVID-19 Indicators. In C. N. Silva (Ed.), Local Government and the COVID-19 Pandemic (Local and, pp. 507–536). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91112-6_20 Detail
2020 Pászto, V., Jurgens, C., Tominc, P., Burian, J. (ed.), (2020): Spationomy: Spatial Exploration of Economic Data and Methods of Interdisciplinary Analytics. B.m.: Springer, Cham. ISBN 978-3-030-26625-7. doi:10.1007/978-3-030-26626-4 Detail
2010 Lukáš Marek, Pavel Tuček , Jaroslav Marek and Vít Pászto (2010): Stochastic approach for determining landslide activity .Advances in Geoinformation Technologies 2010 VSB-TU Ostrava, 10s.  Detail
2010 Vít Pászto, Pavel Tuček, Lukáš Marek, Lenka Kuprová and Jaroslav Burian(2010): Statistical inferences − visualization possibilities and fuzzy approach computing .Advances in Geoinformation Technologies 2010VSB-TU Ostrava, 10s.  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2021 Nétek, R., Bilík, P., Jendřejková, M., Petráková, M., Šobáňová, P., Burian, J., Pászto, V., Chloupek, J. (2020): Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. Olomouc, Czech Republic: Univerzita Palackého v Olomouci. https://doi.org/10.5507/prf.20.24458441 Detail
2013 Burian, J., Pászto, V., Tuček, P. a kol.(2013): Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru . Univerzita Palackého v Olomouci, 120s. Detail
2012 Vít Pászto, Alžběta Brychtová, Jiří Sedoník, Lukáš Marek, Lenka Kuprová, Pavel Tuček, Vít Voženílek(2012): Obce České republiky - příslušnost k venkovskému a městskému prostoru k 31. 12. 2010 . Univerzita Palackého v Olomouci, 32 s.s.ISBN 978-80-244-3238-0 Detail
2011 Burian, J., Cahová, D., Harman, R., Marek, L., Mrázová, J., Pászto, V., Tučková, M., Tuček, P.(2011): Sborník příspěvků letní školy GEOCOMPUTATION IN GIS. Univerzita Palackého v Olomouci, 72s.ISBN: 978-80-244-2982-3 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2017 Pánek, J., & Pászto, V. (2017). Emotional mapping in local neighbourhood planning: case study of Příbram, Czech Republic. International Journal of E-Planning Research (IJEPR), 6(1), 1-22, DOI: 10.4018/IJEPR.2017010101 Detail
2017 Vaculík, M., Pászto, V., & Švarcová, B. (2017). Spatial distribution of innovation activities in the Czech Republic in 2010-2012, Journal of International Studies, 10(1), 123-134, DOI: 10.14254/2071-8330.2017/10-1/8 Detail
2017 Meixnerová, L., Menšík, M. & Pászto, V. (2017). Economic analysis and spatial arrangements of engineering SMEs performance in Olomouc region of Czech Republic, Journal of International Studies, 10 (1), 135-145, DOI: 10.14254/2071-8330.2017/10-1/9 Detail
2013 Netzband, M., Burian, J., Pászto, V., Miřijovský, V.(2013): Geospatial analysis for Middle eastern european urban regions in transition . Spatial transformation processes in Central Europe in XXI century conference proceedings, 8s.  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2017 - Pánek, J., & Pászto, V. (2017, July). Crowdsourcing Mapping and Participatory Planning Support System: Case Study of Brno, Czechia. In Advances in Cartography and GIScience: International Cartographic Conference (pp. 61-73). Springer, Cham. Detail
2017 Paszto, V., Burian, J., Panek, J. and K. Macku (2017). Mapping the economic data – case studies and best practices. Conference Proceedings SGEM 2017, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, pages 975-982, DOI: 10.5593/sgem2017/21/S07.123 Detail
2017 - Pánek, J., Pászto, V., Marek, L. (2017). Mapping emotions: spatial distribution of safety perception in the city of Olomouc, The Rise of Big Spatial Data, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, 211-224. Detail
2016 Brychtová, A., Çöltekin, A., & Pászto, V. (2016). Do the Visual Complexity Algorithms Match the Generalization Process in Geographical Displays? ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 375-378. Detail
2016 Burian, J., Pászto, V., Havlová, P. (2016): Delimiting the central areas of the cities by using GIS methods, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol I, pp. 633-640, doi:10.5593/sgem2016B23 Detail
2014 Burian, J., Pászto, V., Langrová, B. (2014): Possibilities of the delimitation of city boundaries in GIS – Case study of medium-sized city .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2013 Burian, J., Marek, L., Pászto, V., Tučková, M., Tuček, P., Zajíčková, L., Chrudimská, J. (2013): Quantification of threat of selected natural hazards to transport infrastructure: Case study of the Zlin region . SGEM 2013 Conference Proceedings Sofia, Bulgaria, 8s.  Detail
Článek v recenzovaném časopise
2021 Burian, J., Pászto, V., Macků, K., & Pavlík, L. (2021): Využití personalizovaných dat Google Location pro analýzu změn chování v průběhu pandemie COVID-19. EMI, 13(2), 1717. Detail
2009 PÁSZTO, V., TUČEK, P(2009): Informační zisk a entropie v kartografické tvorbě . Kartografické listy, 10s.  Detail
Článek ve sborníku z konference
2017 DOBEŠOVÁ, Z., PÁSZTO, V. and K. MACKŮ (2017). Analysis of similarities in context of enterprise inovations. In: SLAVÍČKOVÁ, Pavla. Knowledge for Market Use: People in Economics - Decision, Behavior and Normative Models.. Olomouc, ISBN 978-80-244-5233-3. Detail
2013 Brychtová, A., Pászto, V., Marek, L., Pánek, J.(2013): Web design evaluation of the Crisis Map of the Czech Republic using eye-tracking .SGEM 2013 Conference Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd., 1065-1072s.ISSN 1341-2704  Detail
2012 MAREK, L., PÁSZTO, V., TUČEK, P. (2012): Spatial analyses of epidemiological data: Case study in Olomouc Region .SGEM 2012 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrenceConference, Proceedings Volume II, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 8s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2012 PÁSZTO, V., MAREK, L., SEDONÍK, J. (2012): Fuzzy approach of rural and urban areas delimitation modeling in GIS .SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrenceConference, Proceedings Volume II, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 8s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2009 PÁSZTO, V., TUČEK, P., VOŽENÍLEK, V(2009): On Spatial Entropy in Geographical Data . Sborník příspěvků 16. Konference GIS OSTRAVA, 10s.  Detail
Ostatní
2020 Nétek, R., Burian, J., Pászto, V., Barvíř, R., Bilík, P., Jendřejková, M., Šobáňová, P., Petráková, M. (2020): Fenomén brain drain města Olomouce - Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020 (Specializovaná mapa). Detail