Mgr. Radek Barvíř

Mgr. Radek Barvíř

Doktorand (interní)

585-63-4583
radek.barvir@upol.cz
kancelář č. 2.33 (do 30. 4. stáž na University of Tartu)
konzultační hodiny: online nebo osobně v Estonsku
osobní stránky

Vědecké zaměření

kartografie, náplň mapy, 3D tisk, 3d modelování

téma dizertace: Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech
školitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

osobní web

Vzdělání a odborný růst

2017 – nyní, Geoinformatika a kartografie (doktorské), Univerzita Palackého v Olomouci
téma dizertační práce: Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech

2015 – 2017, Geoinformatika (magisterské), Univerzita Palackého v Olomouci
diplomová práce: 3D tisk typlomap propojitelných s mobilními zařízeními (web)

2012 – 2015, Geoinformatika a geografie (bakalářské), Univerzita Palackého v Olomouci
bakalářská práce: Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu (web)

Zahraniční stáže

2020 (03), CEEPUS Short Term mobility, Óbuda University Budapest, Székesfehérvár, Maďarsko

2019 (11), 5th AGILE PhD School 2019, University of Tartu, Tartu, Estonsko

2019 (04-05), Spatial Information Management (AKTION research internship), Carinthia University of Applied Sciences, Villach, Rakousko

2017 (05), GeoServices-4-Sustainability (GeoS4S ERASMUS+ letní škola), Asian Institute of Technology, Bangkok, Thajsko

2016 (08-12), Geomatics (studijní stáž Erasmus+), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norsko

Profesní činnost

2020 – současnost, člen řešitelského týmu v projektu TAČR TL03000679: Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky

2018 – současnost, člen řešitelského týmu v projektu TAČR TL01000507: Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků

2018 – současnost, člen řešitelského týmu v projektu č. 18-05432S panelu č. P404: Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputation

2019, člen řešitelského týmu v projektu Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě, Strukturální fondy EU, projekt č. 60

2017, analýza a digitalizace intravilánu, Urban Planner s. r. o.

2015 – 2017, operátor 3D tisku, UPrint3D, Vědeckotechnický park UP

2015 – 2016, specialista 3D tisku, součást řešitelského týmu projektu TouchIt3D – Proof of Concept

2015, praxe v rámci studia, Prusa Research s. r. o.

Členství v odborných organizacích

2017 – 2020, viceprezident České asociace famfrpálu, z. s.

Pedagogická činnost

Kartografie 1 (KGI/KART1) – 3D v kartografii, náplň mapy, další cvičení dle potřeby

Kartografie 2 (KGI/KART2) – 3D kartografie (tyflomapy, modely terénu), další cvičení dle potřeby

Digitální modely reliéfu (KGI/DIMOR) – vybraná cvičení, semestrální práce

3D technologie v geoinformatice (KGI/TRID) – vybraná cvičení

Výpočetní metody v kartografii (KGI/VYPOK) – cvičení na morfometrii

Atlasová kartografie (KGI/ATKAR) – digitální atlasy

Publikační činnost

BRUS, Jan and BARVÍŘ, Radek. Coping with Integrating Low-Cost 3D Printing and Surface Models: A Case Study on Prusa i3. In: Surface Models for Geosciences. Springer International Publishing, 2015, s. 45–59. DOI: 10.1007/978-3-319-18407-4_5.

BRUS, Jan and BARVÍŘ, Radek. Tvorba fyzických modelů terénu na stolních 3D tiskárnách. In: Geografické rozhledy, 2016, 25(5), s. 20–21. ISSN 1210-3004.

BARVÍŘ, Radek. 3D printing of tactile maps linkable with mobile devices. In: Student V4 Geoscience Conference and Scientific Meeting GISáček 2017.

BARVÍŘ, Radek, VONDRÁKOVÁ, Alena and RŮŽIČKOVÁ, Veronika. Graphics complexity of tactile maps and user study. In: SGEM 2018 Proceedings, 2018.

VONDRÁKOVÁ, Alena, BARVÍŘ, Radek, VOŽENÍLEK, Vít and BRUS, Jan. The use of modern technologies in the geospace 3D visualization. In: SGEM 2018 Proceedings, 2018.

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2018 Brus, J., Pechanec, V., Barvíř, R., Machar, I. Visualisation of ecotones in agricultural landscapes using spatial data quality elements. Fresenius Environmental Bulettin. 27(12A): 8806-8816, 2018. Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní