Mgr. Radek Barvíř

Mgr. Radek Barvíř

Doktorand (interní)

585-63-4583
radek.barvir01@upol.cz
kancelář č. 2.33
konzultační hodiny: čtvrtek 12.00–13.00 nebo po domluvě

Vědecké zaměření

kartografie, 3D tisk, 3d modelování

téma dizertace: Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech
vedoucí práce / školitel: prof. RNDr.Vít Voženílek, CSc.

Vzdělání a odborný růst

2017 – nyní, Geoinformatika a kartografie (doktorské), Univerzita Palackého v Olomouci
téma dizertační práce: Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech

2016, Geomatics (studijní stáž Erasmus+), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

2015 – 2017, Geoinformatika (magisterské), Univerzita Palackého v Olomouci
diplomová práce: 3D tisk typlomap propojitelných s mobilními zařízeními (web)

2012 – 2015, Geoinformatika a geografie (bakalářské), Palacký University Olomouc
bakalářská práce: Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu (web)

Profesní činnost

2017, analýza a digitalizace intravilánu, Urban Planner s. r. o.

2015 – 2017, operátor 3D tisku, UPrint3D, Vědeckotechnický park UP

2015 – 2016, specialista 3D tisku, součást řešitelského týmu projektu TouchIt3D – Proof of Concept

2015, praxe v rámci studia, Prusa Research s. r. o.

Členství v odborných organizacích

2017 – nyní, viceprezident České asociace famfrpálu, z. s.

Pedagogická činnost

Kartografie 1 (KGI/KART1) – 3D v kartografii

Kartografie 2 (KGI/KART2) – vybraná cvičení a semináře

Digitální modely reliéfu (KGI/DIMOR) – vybraná cvičení, semestrální práce

Atlasová kartografie (KGI/ATKAR) – digitální atlasy

Publikační činnost

BRUS, Jan a BARVÍŘ, Radek. Coping with Integrating Low-Cost 3D Printing and Surface Models: A Case Study on Prusa i3. In: Surface Models for Geosciences. Springer International Publishing, 2015, s. 45–59. DOI: 10.1007/978-3-319-18407-4_5.

BRUS, Jan a BARVÍŘ, Radek. Tvorba fyzických modelů terénu na stolních 3D tiskárnách. In: Geografické rozhledy, 2016, 25(5), s. 20–21. ISSN 1210-3004.

BARVÍŘ, Radek. 3D printing of tactile maps linkable with mobile devices. In: Student V4 Geoscience Conference and Scientific Meeting GISáček 2017.

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2015 - 2016 TouchIt3D Technologická agentura České republiky (TAČR) Detail