Skip to main content

Demand specifications for geodata within a public transport system

Zajickova, L., Vozenilek, V., Burian, J., Tucek, P. (2014): Demand specifications for geodata within a public transport system .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s. 
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2014
Autoři: