Skip to main content

Další možnosti mobilit

29.4.2024

Neustále posilujeme mezinárodní spolupráci
V nedávné době jsme měli tu čest přivítat dva významné hosty – Sabine Hennig z Interfaculty Department of Geoinformatics – ZGIS a Stanislawa Szombaru z Uniwersytet Wrocławski. Kromě toho naši pracovníci navštívili v nedávné době University Of Debrecen , University of Szeged a FH Kärnten – Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) ve Villachu. S všemi těmito univerzitami máme podepsané Erasmus smlouvy a naši studenti mohou na jejich základě vycestovat!