Skip to main content

Mapa roku 2023

19.4.2024

Na ocenění MAPA ROKU 2023 v 26. ročníku odborné soutěže České kartografické společnosti byly nominovány čtyři produkty z naší katedry:​

V kategorii ATLASY, SOUBORY A EDICE MAP​
Atlas nářečí českého jazyka — nominativ singuláru feminin, výstup společného projektu dialektologů Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a kartografů KGI​

V kategorii STUDENTSKÉ KARTOGRAFICKÉ PRÁCE​
Postupy pro tvorbu vintage mapového designu, diplomová práce Davida Čiháka, absolventa programu Geoinformatika a kartografie na KGI​
COPERNICUS data in sustainable development goals using image maps, diplomová práce Sushmity Subedi, absolventky programu COPERNICUS Digital Earth na KGI​
Tvorba nástroje pro generování sekvenčních grafů z eye-tracking dat, diplomová práce Michaely Vojtěchovské, absolventky programu Geoinformatika a kartografie na KGI​

Všem nominovaným kartografickým dílům držíme palce, aby si při slavnostním vyhlášení odnesli ocenění nejvyšší.​

Zveme všechny na slavnostní vyhlášení, které se uskuteční 9. 5. 2024 v Átriu Armádního muzea Žižkov v Praze.