Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete souhlas Katedře geoinformatiky Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení (EU) 2016/679 zpracovávaly Vámi poskytnuté osobní údaje. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace výzkumu, vzdělávání nebo popularizačních aktivit Správce.
 3. Údaje budou Správcem zpracovány po dobu 15 let.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc nebo zasláním emailu na kontaktní emailovou adresu geoinformatics@upol.cz
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte geoinformatics@upol.cz

Podrobná pravidla ochrany osobních údajů na Univerzitě Palackého v Olomouci jsou k dispozici na https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/