Skip to main content

Časoprostorová analýza fragmentace stepních lokalit pamnonské oblasti

Pechanec, V., Jelínková, E., Kilianová, H.(2012): Časoprostorová analýza fragmentace stepních lokalit pamnonské oblasti .In. Drobilová, L. (ed): Venkovská krajina 2012. Sborník z mezinárodní mezioborové konference. Univerzita Palackého v Olomouci., 127-133s.ISBN: 978-80-244-3098-0 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2012
Autoři: