Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.

Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.

Odborný asistent

585-63-4583
radek.barvir@upol.cz
kancelář č. 2.25
konzultační hodiny: po domluvě
osobní stránky | životopis

Vědecké zaměření

kartografie, náplň mapy, 3D tisk, 3D modelování

osobní web | životopis

Vzdělání a odborný růst

2017–2021, Geoinformatika a kartografie (doktorské), Univerzita Palackého v Olomouci
dizertační práce: Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech (web)

2015–2017, Geoinformatika (magisterské), Univerzita Palackého v Olomouci
diplomová práce: 3D tisk typlomap propojitelných s mobilními zařízeními (web)

2012–2015, Geoinformatika a geografie (bakalářské), Univerzita Palackého v Olomouci
bakalářská práce: Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu (web)

Zahraniční stáže

2021 (03–05), DORA+ Short Term mobility, University of Tartu, Tartu, Estonsko

2020 (03), CEEPUS Short Term mobility, Óbuda University Budapest, Székesfehérvár, Maďarsko

2019 (11), 5th AGILE PhD School 2019, University of Tartu, Tartu, Estonsko

2019 (04-05), Spatial Information Management (AKTION research internship), Carinthia University of Applied Sciences, Villach, Rakousko

2017 (05), GeoServices-4-Sustainability (GeoS4S ERASMUS+ letní škola), Asian Institute of Technology, Bangkok, Thajsko

2016 (08-12), Geomatics (studijní stáž Erasmus+), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norsko

Profesní činnost

2021 – současnost, odborný asistent v oboru pokročilá vizualizace a kartografie

2021 – současnost, člen řešitelského týmu v projektu NF S6S-4: BeeClim – úspěšné včelaření v době klimatické změny

2020 – současnost, člen řešitelského týmu v projektu TAČR TL03000679: Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky

2018 – 2020, člen řešitelského týmu v projektu TAČR TL01000507: Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků

2018 – 2020, člen řešitelského týmu v projektu č. 18-05432S panelu č. P404: Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputation

2019, člen řešitelského týmu v projektu Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě, Strukturální fondy EU, projekt č. 60

2017, analýza a digitalizace intravilánu, Urban Planner s. r. o.

2015 – 2017, operátor 3D tisku, UPrint3D, Vědeckotechnický park UP

2015 – 2016, specialista 3D tisku, součást řešitelského týmu projektu TouchIt3D – Proof of Concept

2015, praxe v rámci studia, Prusa Research s. r. o.

Členství v odborných organizacích

2022 – současnost, člen České kartogafické společnosti

2017 – 2020, viceprezident České asociace famfrpálu, z. s.

Pedagogická činnost

Kartografický projekt (KGI/KAPR) – cvičení

Geoinformatika v krizovém managementu (KGI/GIKRI) – přednášky i cvičení

Pokročilá vizualizace (KGI/VIZUL, KGI/XGAVM) – přednášky i seminář (i anglické studium)

Systematická kartografie (KGI/SYKAR, KGI/XGSG) – systematická vizualizace, digitální atlasy (i anglické studium)

Principles of Geovisualization (KGI/XGPG) – vedená cvičení (anglické studium)

Thematic Cartography (KGI/XGTC) – přednášky i cvičení (anglické studium)

Geografická kartografie (KGI/GEOKA) – generalizace, náplň mapy, 3D v kartografii

Digitální kartografie (KGI/DIGKA) – tvorba 3D map a tyflomap, vybrané lekce

Publikační činnost

PAVLAČKA, D., VYVLEČKA, P., BARVÍŘ, R., RYPL, O. a BURIAN, J. (2023). Influence of COVID-19 on night-time lights in Czechia. Journal of Maps, 19(1). DOI: doi.org/10.1080/17445647.2023.2235381.

BURIAN, J., BARVÍŘ, R., PAVLAČKA, D., PÁNEK, J., CHOVANEČEK, J. a PÁSZTO, V. (2023). Geoparticipation in the Czech municipalities: index based quantitative approach Journal of Maps, 19(1). DOI: doi.org/10.1080/17445647.2023.2231006.

LÁZNA, R., BARVÍŘ, R., VONDRÁKOVÁ, A. a BRUS, J. (2022). Creating a Haptic 3D Model of Wenceslas Hill in Olomouc. Applied Sciences, 12(21). DOI: doi.org/10.3390/app122110817.

MACKŮ, K. a BARVÍŘ, R. (2022). Quality of life indices: how robust are the results considering different aggregation techniques? Journal of Maps, 7(3), 285–303. DOI: doi.org/10.1080/17445647.2022.2126801.

NÉTEK, R., BURIAN, J., PÁSZTO, V., BARVÍŘ, R. a CHLOUPEK, J. (2022). Two decades of ‘Brain Drain’ in Olomouc (Czechia). Journal of Maps. DOI: doi.org/10.1080/17445647.2022.2099315.

CAHOVÁ, I., BARVÍŘ, R., JENIŠTA, A. a kol. (2022). Vývoj židovského osídlení Olomouce: Geografická a socioekonomická struktura židovské populace v období 1180–2021. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN: 978-80-244-6071-0.

PÁNEK, J., BARVÍŘ, R., KONÍČEK, J. a BRLÍK, M. (2021). The emotional map of Prague – data on what locals think about the Czech capital. Data in Brief, 39. DOI: doi.org/10.1016/j.dib.2021.107649.

BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S., VOŽENÍLEK, V., BARVÍŘ, R., KONÍČEK, J. a VONDRÁKOVÁ, A. (2021). Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN: 978-80-7576-070-8.

JÍLKOVÁ, M., BARVÍŘ, R. a VOŽENÍLEK, V. (2021). Vliv znázornění výškopisu v různých typech reliéfu na grafickou náplň map. Geographia Cassoviensis, 15(2), 150–171. DOI: doi.org/10.33542/GC2021-2-03.

BARVÍŘ, R. a VOŽENÍLEK, V. (2021). Graphic Map Load Measuring Tool – development and verification. International Journal of Cartography, 7(3), 285–303. DOI: doi.org/10.1080/23729333.2021.1972907.

BARVÍŘ, R., VONDRÁKOVÁ, A. a BRUS, J. (2021). Efficient Interactive Tactile Maps: A Semi-Automated Workflow Using the TouchIt3D Technology and OpenStreetMap Data. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(8), 505. DOI: doi.org/10.3390/ijgi10080505.

BARVÍŘ, R. a VOŽENÍLEK, V. (2020). Graphic map load comparison of two Czech school atlases using edge detection. Vienna: EuroCarto 2020. DOI: doi.org/10.5194/ica-abs-2-46-2020.

VONDRÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., BARVÍŘ, R., BRUS, J. a VOŽENÍLEK, V. (2020). Tyflomapy-tyflografika-tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN: 978-80-244-5788-8.

BARVÍŘ, R. a VOŽENÍLEK, V. (2020). Developing Versatile Graphic Map Load Metrics. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(12), 705. DOI: doi.org/10.3390/ijgi9120705.

BARVÍŘ, R. (2019). Developing metrics for graphic map load measurements based on raster formats. In A. Kmoch, E. Uuemaa, D. Nüst (eds.): Proceedings of the 5th AGILE PhD School 2019, Tartu, 25–28 November 2019.

BARVÍŘ, R., VOŽENÍLEK, V. a VONDRÁKOVÁ, A. (2019). Náplň mapy – přístupy k vymezení a měření. Kartografické listy, 27(2), 39–50. ISSN: 2729-8094.

BRUS, J. a BARVÍŘ, R. (2015). Coping with Integrating Low-Cost 3D Printing and Surface Models: A Case Study on Prusa i3. In Surface Models for Geosciences. Springer International Publishing, 45–59. DOI: doi.org/10.1007/978-3-319-18407-4_5.

BRUS, J. a BARVÍŘ, R. (2016). Tvorba fyzických modelů terénu na stolních 3D tiskárnách. Geografické rozhledy, 25(5), 20–21. ISSN: 1210-3004.

BARVÍŘ, R. (2017). 3D printing of tactile maps linkable with mobile devices. In Student V4 Geoscience Conference and Scientific Meeting GISáček 2017.

BARVÍŘ, R., VONDRÁKOVÁ, A. a RŮŽIČKOVÁ, V. (2018). Graphics complexity of tactile maps and user study. In SGEM 2018 Proceedings.

VONDRÁKOVÁ, A., BARVÍŘ, R., VOŽENÍLEK, V. a BRUS, J. (2018). The use of modern technologies in the geospace 3D visualization. In SGEM 2018 Proceedings.

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2023 Pavlačka, D., Vyvlečka, P., Barvíř, R., Rypl, O., Burian, J. (2023): Influence of COVID-19 on night-time lights in Czechia. Journal of Maps, 19(1), 88. https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2235381 Detail
2023 Burian, J., Barvíř, R., Pavlačka, D., Pánek, J., Chovaneček, J., Pászto, V. (2023): Geoparticipation in the Czech Municipalities: Index Based Quantitative Approach. Journal of Maps 19 (1). https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2231006. Detail
2022 Netek, R., Burian, J., Paszto, V., Barvír, R., & Chloupek, J. (2022): Two decades of ‘Brain Drain’ in Olomouc (Czechia) Journal of Maps, 1–81–8. https://doi.org/10.1080/17445647.2022.2099315 Detail
2018 Brus, J., Pechanec, V., Barvíř, R., Machar, I. Visualisation of ecotones in agricultural landscapes using spatial data quality elements. Fresenius Environmental Bulettin. 27(12A): 8806-8816, 2018. Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2022 Burian, J. a kol. (2021): Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí. Olomouc: Urban Planner, s. r. o., pro Moravskoslezský kraj, 2021. 89 s. ISBN 978-80-270-9454-7 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní
2020 Nétek, R., Burian, J., Pászto, V., Barvíř, R., Bilík, P., Jendřejková, M., Šobáňová, P., Petráková, M. (2020): Fenomén brain drain města Olomouce - Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020 (Specializovaná mapa). Detail