Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.

Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.

Odborný asistent

585-63-4546
radek.barvir@upol.cz
kancelář č. 2.25
konzultační hodiny: po domluvě
osobní stránky | životopis

Vědecké zaměření

kartografie, náplň mapy, 3D tisk, 3D modelování

osobní web | životopis

Vzdělání a odborný růst

2017 – 2021, Geoinformatika a kartografie (doktorské), Univerzita Palackého v Olomouci
dizertační práce: Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech

2015 – 2017, Geoinformatika (magisterské), Univerzita Palackého v Olomouci
diplomová práce: 3D tisk typlomap propojitelných s mobilními zařízeními (web)

2012 – 2015, Geoinformatika a geografie (bakalářské), Univerzita Palackého v Olomouci
bakalářská práce: Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu (web)

Zahraniční stáže

2021 (03–05), DORA+ Short Term mobility, University of Tartu, Tartu, Estonsko

2020 (03), CEEPUS Short Term mobility, Óbuda University Budapest, Székesfehérvár, Maďarsko

2019 (11), 5th AGILE PhD School 2019, University of Tartu, Tartu, Estonsko

2019 (04-05), Spatial Information Management (AKTION research internship), Carinthia University of Applied Sciences, Villach, Rakousko

2017 (05), GeoServices-4-Sustainability (GeoS4S ERASMUS+ letní škola), Asian Institute of Technology, Bangkok, Thajsko

2016 (08-12), Geomatics (studijní stáž Erasmus+), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norsko

Profesní činnost

2021 – současnost, odborný asistent v oboru pokročilá vizualizace a kartografie

2021 – současnost, člen řešitelského týmu v projektu NF S6S-4: BeeClim – úspěšné včelaření v době klimatické změny

2020 – současnost, člen řešitelského týmu v projektu TAČR TL03000679: Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky

2018 – 2020, člen řešitelského týmu v projektu TAČR TL01000507: Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků

2018 – 2020, člen řešitelského týmu v projektu č. 18-05432S panelu č. P404: Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputation

2019, člen řešitelského týmu v projektu Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě, Strukturální fondy EU, projekt č. 60

2017, analýza a digitalizace intravilánu, Urban Planner s. r. o.

2015 – 2017, operátor 3D tisku, UPrint3D, Vědeckotechnický park UP

2015 – 2016, specialista 3D tisku, součást řešitelského týmu projektu TouchIt3D – Proof of Concept

2015, praxe v rámci studia, Prusa Research s. r. o.

Členství v odborných organizacích

2017 – 2020, viceprezident České asociace famfrpálu, z. s.

Pedagogická činnost

Pokročilá vizualizace (KGI/VIZUL) – garant předmětu

Kartografický projekt (KGI/KAPR) – garant předmětu

Geoinformatika v krizovém managementu (KGI/GIKRI) – garant předmětu

Systematická kartografie (KGI/SYKAR) – vedená cvičení

Principles of Geovisualization (KGI/XGPG) – vedená cvičení (anglické studium)

Design in Geovisualization (KGI/XGDG) – vedená cvičení (anglické studium)

vybrané lekce:

Geografická kartografie (KGI/GEOKA) – generalizace, náplň mapy, 3D v kartografii, další cvičení dle potřeby

Digitální kartografie (KGI/DIGKA) – 3D kartografie (tyflomapy, modely terénu), další cvičení dle potřeby

Publikační činnost

BARVÍŘ, R. a VOŽENÍLEK, V. (2021). Graphic Map Load Measuring Tool – development and verification. International Journal of Cartography, 7(3). DOI: doi.org/10.1080/23729333.2021.1972907

BARVÍŘ, R., VONDRÁKOVÁ, A. a BRUS, J. (2021). Efficient Interactive Tactile Maps: A Semi-Automated Workflow Using the TouchIt3D Technology and OpenStreetMap Data. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(8), 505. DOI: doi.org/10.3390/ijgi10080505

BARVÍŘ, R. a VOŽENÍLEK, V. (2020). Graphic map load comparison of two Czech school atlases using edge detection. Vienna: EuroCarto 2020. DOI: doi.org/10.5194/ica-abs-2-46-2020

VONDRÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., BARVÍŘ, R., BRUS, J. a VOŽENÍLEK, V. (2020). Tyflomapy-tyflografika-tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN: 978-80-244-5788-8.

BARVÍŘ, R. a VOŽENÍLEK, V. (2020). Developing Versatile Graphic Map Load Metrics. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(12), 705. DOI: doi.org/10.3390/ijgi9120705

BARVÍŘ, R. (2019). Developing metrics for graphic map load measurements based on raster formats. In A. Kmoch, E. Uuemaa, D. Nüst (eds.): Proceedings of the 5th AGILE PhD School 2019, Tartu, 25–28 November 2019.

BARVÍŘ, R., VOŽENÍLEK, V. a VONDRÁKOVÁ, A. (2019). Náplň mapy – přístupy k vymezení a měření. Kartografické listy, 27(2), 39–50. ISSN: 2729-8094.

BRUS, J. a BARVÍŘ, R. (2015). Coping with Integrating Low-Cost 3D Printing and Surface Models: A Case Study on Prusa i3. In Surface Models for Geosciences. Springer International Publishing, 45–59. DOI: doi.org/10.1007/978-3-319-18407-4_5

BRUS, J. a BARVÍŘ, R. (2016). Tvorba fyzických modelů terénu na stolních 3D tiskárnách. Geografické rozhledy, 25(5), 20–21. ISSN: 1210-3004.

BARVÍŘ, R. (2017). 3D printing of tactile maps linkable with mobile devices. In Student V4 Geoscience Conference and Scientific Meeting GISáček 2017.

BARVÍŘ, R., VONDRÁKOVÁ, A. a RŮŽIČKOVÁ, V. (2018). Graphics complexity of tactile maps and user study. In SGEM 2018 Proceedings.

VONDRÁKOVÁ, A., BARVÍŘ, R., VOŽENÍLEK, V. a BRUS, J. (2018). The use of modern technologies in the geospace 3D visualization. In SGEM 2018 Proceedings.

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2018 Brus, J., Pechanec, V., Barvíř, R., Machar, I. Visualisation of ecotones in agricultural landscapes using spatial data quality elements. Fresenius Environmental Bulettin. 27(12A): 8806-8816, 2018. Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní