Mgr. Jakub Žejdlík

Mgr. Jakub Žejdlík

Doktorand (interní)

585-63-4588
jakub.zejdlik@upol.cz
kancelář č. 2.26
konzultační hodiny: po domluvě

orcid-hero-logorg

Vědecké zaměření

digitální kartografie, geovizualizace, 3D, tyflokartografie

Vzdělání a odborný růst

2022 – současnost: Ph.D. (doktorské studium, Univerzita Palackého v Olomouci)

Téma dizertační práce: Koncept a implementace vizualizačního prostředí pro vizuální analýzu 3D dat

2020 – 2022: Mgr. (magisterské studium, Univerzita Palackého v Olomouci) 

Téma diplomové práce: Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka

2017 – 2020: Bc. (bakalářské studium, Univerzita Palackého v Olomouci) 

Téma bakalářské práce: Tematický atlas Olomouckého kraje v infografickém provedení

Pedagogická činnost

Digitální kartografie (KGI/DIGKA) – seminář (LS 2022/2023)

Geoinformatická propedeutika (KGI/GPROP) – seminář (ZS 2022/2023, ZS 2023/2024)

Publikační činnost

Žejdlík, J., Vondráková, A. (2022): Tvorba tematického atlasu Olomouckého kraje v infografickém provedení. Kartografické listy, 30 (1), 39-56.

Ocenění

2023 Mapa roku 2022, vítěz v kategorii Studentské kartografické práce (Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka)

2022 GISáček, 1. místo v kategorii magisterských prací

2022 O cenu děkana PřF UP, 1. místo v kategorii magisterských prací, 1. místo v posterové sekci, celkový vítěz kategorie Vědy o Zemi

2020 O cenu děkana PřF UP, 2. místo v posterové sekci

Výzkumná činnost