Pracovní nabídka na Pardubickém kraji

PARDUBICKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení č. 35/2016 dle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
na obsazení pracovního místa:
Výběrové řízení č. 35/2016
pracovník oddělení informatiky – odbor kancelář ředitele úřadu
administrátor Geografického informačního systému Pardubického kraje
místo výkonu práce: Pardubický kraj – Krajský úřad Pardubického kraje
platové zařazení: 12. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení
vlády č. 564/2006 Sb.)

Více informací na https://www.pardubickykraj.cz/volna-pracovni-mista