Skip to main content

Vliv metody kartografické vizualizace na zapamatování a přesnost prostorové lokalizace cílových objektů: empirická studie ověřující možnost užití smíšeného výzkumného designu

Šašinka, Č., Kukaňová, M., Stachoň, Z., Sedlák, M., Popelka, S., Morong, K. (2015), Vliv metody kartografické vizualizace na zapamatování a přesnost prostorové lokalizace cílových objektů: empirická studie ověřující možnost užití smíšeného výzkumného designu, sborník konference Sociální procesy a osobnost 2015
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2015
Autoři: