Skip to main content

Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ

Pechanec, V., Nováková, E.(2006): Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ .In: Herber, V., Hudec, K., (eds.): Venkovská krajina. Mezinárodní mezioborová konference. 4. ročník. Sborník příspěvků. Brno, ZO ČSOP Veronica, 155-160s.80-239-7166-2 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2006
Autoři: