Mgr. Tereza Pohanková

Mgr. Tereza Pohanková

Doktorand (interní)

585-63-4586
tereza.novakova02@upol.cz
kancelář č. 2.27
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

DPZ, Python, PyQGIS, environmentální geoinformatika

Vzdělání a odborný růst

2021 – současnost, Ph.D. studium, Univerzita Palackého v Olomouci

Téma disertační práce: Stanovení vybraných ekosystémových funkcí krajiny pomocí DPZ

2019 – 2021, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma diplomové práce: Kvantifikace evapotranspirační a ochlazovací funkce vegetace prostředky DPZ

2016 – 2019, Bc., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma bakalářské práce: Termální snímkování UAV v hydrologii

 

Zahraniční aktivity

09/2020 – 01/2021 ERASMUS+, Tartu Ülikool (Estonsko)

 

Publikační činnost

Konicek, J.; Netek, R.; Burian, T.; Novakova, T.; Kaplan, J. Non-Spatial Data towards
Spatially Located News about COVID-19: A Semi-Automated Aggregator of Pandemic
Data from (Social) Media within the Olomouc Region, Czechia. Data 2020, 5, 76.

 

Ocenění

2021 Cena rektora, 2. místo v kategorii magisterských prací

2021 GISáček, 1. místo v kategorii magisterských prací

2019 GISáček, 1. místo v kategorii bakalářských prací

 

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2023 Pechanec, V., Prokopová, M., Salvati, L. et al. Toward spatially polarized human pressure? A dynamic factor analysis of ecological stability and the role of territorial gradients in Czech Republic. Environ Monit Assess 195, 819 (2023). https://doi.org/10.1007/s10661-023-11391-7 Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní