RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.

Vědecký pracovník

585-63-4525
standa.popelka@gmail.com
kancelář č. 2.23
konzultační hodiny: po domluvě

ET rg scopus scholar RGacademia linkedin

Vědecké zaměření

Eye-tracking, kognitivní kartografie, 3D modelování, počítačová kartografie

Vzdělání a odborný růst

2018, RNDr., Univerzita Palackého v Olomouci téma rigorózní práce: Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii

2010 – 2015, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci téma disertační práce: Hodnocení 3D vizualizací v GIS s využitím sledování pohybu očí

2008 – 2010, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci téma magisterské práce: Analýzy viditelnosti a jejich vizualizace

2005 – 2008, Bc., Univerzita Palackého v Olomouci téma bakalářské práce: Google a ArcGIS, nové možnosti v 3D vizualizaci

Profesní činnost

2015 – současnost Vedoucí eye-tracking laboratoře KGI UPOL

2012-2015 Koordinátor klíčových aktivit projektu InDOG

2011 – současnost Redaktor (Gisportal.cz)

2008-2012 3D modelář (MOF’s s.r.o)

Zahraniční pobyty:

2023 – Enschede, Nizozemsko

2022 – Villach, Rakousko

2019 – Bratislava, Slovensko

2019 – Gavle, Švédsko

2018 – Salzburg, Rakousko

2017 – Turku, Finsko

2016 – Krakow, Polsko

2016 – Bochum, Německo

2016 – NTNU, Norsko

2014 – Ghent University, Belgie

2013 – Delft University of Technology, Nizozemsko

2013 – Lund University, Švédsko

2012 – Ghent University, Belgie

2011 – University of Prishtina, Kosovo

Členství v odborných organizacích

ICA Commision on Cognitive Visualization (COGVIS)

Česká kartografická společnost (ČKS) (Národní delegát v komisi Commission on Cognitive Visualization)

Česká asociace pro geoinformace (CAGI)

Eye-movement Researchers‘ Association (EMRA)

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT)

Pedagogická činnost

Aktuální informace o pedagogické činnosti viz. STAG

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2023 Vaníček, T., Popelka, S. (2023) The Think-aloud Method for Evaluating the Usability of a Regional Atlas, ISPRS International Journal of Geo-Information, 12(3), 95, https://doi.org/10.3390/ijgi12030095 Detail
2022 Popelka, S., Burian, J., Beitlova M. (2022) Swipe versus multiple view: a comprehensive analysis using eye-tracking to evaluate user interaction with web maps, Cartography and Geographic Information Science. https://doi.org/10.1080/15230406.2021.2015721 Detail
2021 Beran, D., Jedlička, K., Kumar, K., Popelka, S., Stoter, J. (2021) Third dimension in noise visualization – a design of new methods for continuous phenomenon visualization, The Cartographic Journal, 10.1080/00087041.2021.1889450 Detail
2021 Šašinka, Č., Lacko, D., Čeněk, J., Popelka, S., Ugwitz, P., Ř, H.,Fabianová, M., Šašinková, A., Brančík, J., Jankovská, M., (2021) ImGo: A Novel Tool for Behavioral Impulsivity Assessment Based on Go/NoGo Tasks, Psychological Reports, August 2021 Detail
2021 Beitlova M, Popelka S, Voženílek V, Fačevicová K, Janečková BA, Matlach V. (2021) The Importance of School World Atlases According to Czech Geography Teachers. ISPRS International Journal of Geo-Information,10(8):504. https://doi.org/10.3390/ijgi10080504 Detail
2021 Šašinka Č, Stachoň Z, Čeněk J, Šašinková A, Popelka S, et al. (2021) A comparison of the performance on extrinsic and intrinsic cartographic visualizations through correctness, response time and cognitive processing. PLOS ONE 16(4): e0250164. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250164 Detail
2020 Beitlova, M., Popelka, S., & Vozenilek, V. (2020). Differences in thematic map reading by students and their geography teacher. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(9), 492. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi9090492 Detail
2020 Skrabankova, J., Popelka, S., & Beitlova, M. (2020). Students’ ability to work with graphs in physics studies related to three typical student groups. Journal of Baltic Science Education, 19(2), 298-316. https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.298 Detail
2019 Popelka, S., Herman, L., Řezník, T., Pařilová, M., Jedlicka, K., Bouchal, J., Kepka, M., Charvat, K. (2019) User Evaluation of Map-Based Visual Analytic Tools, ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(8), 363; doi:10.3390/ijgi8080363 Detail
2019 Doležalová, J., Burian, J., & Popelka, S. (2019): SimUrb – software for identifying similar municipalities by comparing Urban indices using a graph algorithm. Earth Science Informatics, 16. https://doi.org/10.1007/s12145-019-00399-8 Detail
2019 Dolezalova, J., Burian, J., Popelka, S. (2019) SimUrb – Software for Identifying Similar Municipalities by Comparing Urban Indices using a Graph Algorithm, Earth Science Informatics, 10.1007/s12145-019-00399-8 Podpora čtečky obrazovky zapnuta. Dolezalova, J., Burian, J., Popelka, S. (2019) SimUrb – Software for Identifying Similar Municipalities by Comparing Urban Indices using a Graph Algorithm, Earth Science Informatics, 10.1007/s12145-019-00399-8 Detail
2019 Brus, J., Kučera, M., Popelka, S. (2019): Intuitiveness of geospatial uncertainty visualizations: a user study on point symbols. Geografie, 124, 2, 163-185. Detail
2019 Popelka, S., Vondrakova, A., & Hujnakova, P. (2019). Eye-Tracking Evaluation of Weather Web Maps ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(6), 29. doi:10.3390/ijgi8060256 Detail
2018 Popelka, S. (2018): Eye-tracking analysis of the influence of relief shading on finding labels on tourist maps. Geografie, 123, 3, 353–378. Detail
2018 Burian, J., Popelka, S., & Beitlova, M. (2018): Evaluation of the Cartographical Quality of Urban Plans by Eye-Tracking. ISPRS International Journal of Geo-Information 2018, Vol. 7, Page 192, 7(5), 192192. https://doi.org/10.3390/IJGI7050192 Detail
2017 Opach, T., Popelka, S., Dolezalova, J., Rod, J.K. (2018) Star and polyline glyphs in a grid plot and on a map display: which perform better? Cartography and Geographic Information Science, 45(5), 400-419. doi:10.1080/15230406.2017.1364169 Detail
2017 Herman, L., Popelka, S. & Hejlova, V. (2017). Eye-tracking analysis of interactive 3D geovisualization. Journal of Eye Movement Research, 10(3):2 Detail
2016 Dolezalova, J., & Popelka, S. (2016). ScanGraph: A novel scanpath comparison method using graph cliques visualization. Journal of Eye Movement Research, 9(4), 13. doi:10.16910/jemr.9.4.5 Detail
2016 Popelka, S., Stachon, Z., Sasinka, C., & Dolezalova, J. (2016). EyeTribe Tracker Data Accuracy Evaluation and Its Interconnection with Hypothesis Software for Cartographic Purposes. Computational Intelligence and Neuroscience, 2016, 14p. doi: 10.1155/2016/9172506 Detail
2015 Ooms, K., Dupont, L., Lapon, L., & Popelka, S. (2015). Accuracy and precision of fixation locations recorded with the low-cost Eye Tribe tracker in different experimental set-ups. Journal of Eye Movement Research, 8(1), 1-24. Detail
2013 Popelka, S., Brychtová, A.(2013): Eye-tracking Study on Different Perception of 2D and 3D Terrain Visualisation .The Cartographic Journal Vol. 50 No. 3 Maney Publishing, 240-246s.ISSN: 1743-2774  Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2018 Popelka, S. (2018). Eye-Tracking Evaluation of Non-Photorealistic Maps of Cities and Photo-Realistic Visualization of an Extinct Village. In R. A. White, A. Coltekin, & R. R. Hoffman (Eds.), Remote Sensing and Cognition Human Factors in Image Interpretation (pp. 87-110). Boca Raton, FL: CRC Press. Detail
2015 Popelka, S., Dolezalova, J.(2015): Non-photorealistic 3D Visualization in City Maps: An Eye-Tracking Study .Modern Trends in Cartography Springer International Publishing, 357-367s.978-3-319-07925-7  Detail
2013 Brus, J., Voženílek, V., Popelka, S.(2013): An Assessment of Quantitative Uncertainty Visualization Methods for Interpolated Meteorological Data .Computational Science and Its Applications – ICCSA 2013 Proceedings, Part IV Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 166-179s. 978-3-642-39648-9  Detail
2012 Popelka, S., Brychtová, A., Brus, J.(2012): Advanced Map Optimalization Based on Eye-tracking .Ed.: Carlos Bateira, Cartography InTech, Rieka, Croatia, 312s.ISBN: 978-953-51-0689-0  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2018 Popelka, S. (2018). Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii - praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením experimentu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Detail
2015 Popelka (2015): Hodnocení 3D vizualizací v GIS s využitím sledování pohybu očí Detail
2013 Dobešová, Z., Burian, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Nétek, R., Popelka, S.(2013): Tvorba geografického informačního systému malého území . Univerzita Packého, Olomouc, 106s.ISBN 978-80-244-3825-2 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2015 Dedkova, P., & Popelka, S. (2015). Virtual 3D Restoration of an Extinct Village and its Eye-Tracking Assessment, Journal of Mobile Multimedia, 11(3&4), pp. 181-192. Detail
2012 Stanislav Popelka, Alžběta Brychtová, Vít Voženílek(2012): Eye-tracking a jeho využití při hodnocení map .Geografický časopis Geografický ústav SAV, 71-87s.ISSN 0016-7193  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2020 Stachoň, Z., Šašinka, Č., Konečný, M., Popelka, S., & Lacko, D. (2020). An eye-tracking analysis of visual search task on cartographic stimuli. 8th International Conference on Cartography and GIS, Nessebar, Bulgaria. https://iccgis2020.cartography-gis.com/8ICCGIS-Vol1/8ICCGIS_Proceedings_Vol1_(3).pdf Detail
2020 Šašinka, Č., Stachoň, Z., Šašinková, A., Ugwitz, P., Halámková, D., Čeněk, J., Juřík, V. and Popelka, S. (2020) Comparison of extrinsic and intrinsic visualization methods: explorative eyetracking data analysis, 8ICCGIS2020 Detail
2018 Popelka, S. (2018) Eye-tracking evaluation of 3D thematic map: Extended Abstract. In ETVIS’18: 3rd Workshop on Eye Tracking and Visualization, June 14–17, 2018, Warsaw, Poland. ACM, New York, NY, USA, 5 pages. https://doi.org/10.1145/3205929.3205932 Detail
2018 Popelka, S., Dolezalova, J., Beitlova, M. (2018) New Features of ScanGraph - a Tool for Revealing Participants’ Strategy from Eyemovement Data. In ETRA ’18: 2018 Symposium on Eye Tracking Research and Applications, June 14–17, 2018, Warsaw, Poland. ACM, New York, NY, USA, 2 pages. https://doi.org/10.1145/3204493.3208334 Detail
2016 Dolezalova, J., & Popelka, S. (2016). The use of simple graphs and cliques for analysis of cartographic eye-tracking data. Paper presented at the ITAT 2016, pp. 206-211. http://ceur-ws.org/Vol-1649 Detail
2016 Popelka, S., Dolezalova, J. (2016) Differences between 2D map and virtual globe containing point symbols – an eye-tracking study, Geoconference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Vol III, pp. 175-182, doi:10.5593/sgem2016B23 Detail
2016 Burian, J., Zajíčková, L., Popelka, S., Rypka, M. (2016): Spatial aspects of movement of Olomouc and Ostrava citizens, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol III, pp. 439-446, doi:10.5593/sgem2016B23 Detail
2016 Dolezalova, J., & Popelka, S. (2016). Evaluation of the user strategy on 2D and 3D city maps based on novel scanpath comparison method and graph visualization. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B2, 637-640. doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B2-637-2016 Detail
2016 Mirijovsky, J., & Popelka, S. (2016). Evaluation of color settings in aerial images with the use of eye-tracking user study. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B3, 763-767. doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B3-763-2016 Detail
2015 Šašinka, Č., Kukaňová, M., Stachoň, Z., Sedlák, M., Popelka, S., Morong, K. (2015), Vliv metody kartografické vizualizace na zapamatování a přesnost prostorové lokalizace cílových objektů: empirická studie ověřující možnost užití smíšeného výzkumného designu, sborník konference Sociální procesy a osobnost 2015 Detail
2015 Popelka, S. (2015). Decision scheme for the selection of the most appropriate method for analyses and visualization of eye-tracking data in cartographic research, International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM (2 ed., Vol. 2, pp. 803-810). Detail
2014 Popelka, S.(2014): Optimal eye fixation detection settings for cartographic purposes .SGEM 2014 Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 8s.978-619-7105-10-0  Detail
2014 Popelka, S., Dedkova, P.(2014): Extinct Village 3D Visualization and its Evaluation with Eye-Movement Recording .ICCSA 2014 - Lecture Notes in Computer Science Volume 8579 Springer International Publishing, 10s.978-3-319-09143-3  Detail
2014 Popelka, S., Vavra, A., Pechanec, V., Netek, R.(2014): E-learning Portal Functionality Assesment with the use of Eye-tracking Experiment .Proceedings of the 9th International Conference on e-Learning ACPI, 278s.978-1-909507-84-5  Detail
2014 Vondrakova, A., Popelka, S.(2014): The use of eye-tracking for the evaluation of various cartographic tasks .SGEM 2014 Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Proceedings Volume III STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 8s.978-619-7105-12-4  Detail
2014 Popelka, S.(2014): The Role of Hill-Shading in Tourist Maps .Proceedings of the 2nd International Workshop on Eye Tracking for Spatial Research (ET4S 2014) CEUR-WS, 5s.1613-0073  Detail
2013 Stanislav Popelka, Jiri Dvorsky, Alzbeta Brychtova, Jan Hanzelka(2013): User typology based on eye-movement paths .SGEM 2013 Conference Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1041-1049s.978-954-91818-9-0  Detail
2013 Popelka, S., Brychtová, A. , Svobodová, J., Brus, J. , Doležalová, j.(2013): Advanced visibility analyses and visibility evaluation using eye-tracking .Geoinformatics (GEOINFORMATICS), 2013 21st International Conference IEEE Xplore, 6p.s.2161-024X  Detail
2012 Stanislav Popelka, Alžběta Brychtová(2012): The historical 3D map of lost Olomouc fortress creation .Geography and Geoinformatics: Challenges for practise and education Masarykova univerzita, 147-154s.978-80-210-5799-9  Detail
2012 Alžběta Brychtová, Stanislav Popelka, Vít Voženílek(2012): The analysis of eye movement as a tool for evaluation of maps and graphical outputs from GIS .Geography and Geoinformatics: Challenges for practise and education Masarykova univerzita, 154-163s.978-80-210-5799-9  Detail
2012 Alžběta Brychtová, Stanislav Popelka, Zdena Dobešová(2012): Eye-tracking methods for investigation of cartographic principles .SGEM 2012 Conference Proceedings Volume II STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1041-1048s.ISSN 1341-2704  Detail
2012 Popelka, S., Voženílek(2012): Specifying of Requirements for Spatio-Temporal Data in Map by Eye-Tracking and Space-Time-Cube .Proceedings of International Conference on Graphic and Image Processing Singapore, 5 s.s.9780819495662  Detail
2010 Popelka, S., Voženílek, V(2010): Landscape visibility analyses and their visualisation .WebMGS 2010, Como, Italy Politecnico di Milano, 6s.1682 - 1777  Detail
Článek v recenzovaném časopise
2021 Dudková, V., Kováčik, P., Miřijovský, J., Popelka, S. (2020) Výzkum hradu Chlum u Bílavska v letech 2018–2020, Pravěk, NŘ 28, 175-192 Detail
2011 Popelka, S., Brychtová, A.(2011): Metody virtuální rekonstrukce zaniklé pevnosti Olomouc .Historická geografie 37/2 Historický ústav AVČR, Praha, 213-230s.ISSN 0323-0988  Detail
2011 Popelka, S., Brychtová, A.(2011): Olomouc - Possibilities of geovisualiation of the historical city .Geoinformatics FCE CTU, Volume 6 Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, 267 - 274s.ISSN 1802-2669  Detail
Článek ve sborníku z konference
2021 Popelka, S., Vondrakova, A., Beitlova, M., and Drahosova, S.: Eye-tracking comparison of two road atlases, Adv. Cartogr. GIScience Int. Cartogr. Assoc., 3, 12, https://doi.org/10.5194/ica-adv-3-12-2021, 2021. Detail
2020 Popelka, S., Skrabankova, J., Beitlova, M. (2020) Eye-tracking testing of learners work with graphs in Physics, SIG 27 Conference Detail
2020 Popelka, S., Koci, P., Skrabankova, J. (2020) Combining a pen tablet and eye-tracking to analyse calculations procedure in Physics, SIG 27 Conference 2020 Detail
2020 Beitlova, M., Popelka, S. (2020) School atlas eye-tracking experiment - comparison of students and their teacher, SIG 27 Conference Detail
2017 Popelka, S., Dolezalova, J., Beitlova, M. (2018) Extended possibilities of ScanGraph – a tool for revealing respondents’ strategy from eye-movement data, ET4S Eye Tracking for Spatial Research, Proceedings of the 3rd International Workshop, ETH Zurich, Zurich, Switzerland (DOI: 10.3929/ethz-b-000222256) Detail
2017 Popelka, S., Dolezalova, J. (2017) Scanpath comparison with the use of web applications SMI2OGAMA and ScanGraph, Eye-movements in Programming: Spring Academy 2017, TR-B-17-02, Freie Universität Berlin Detail
2016 Popelka, S., Herman, L. (2016) Eye-tracking analýza interaktivních 3D modelů, Sborník abstraktů příspěvků, ISAF & Geomatics in projects & Plan4All conference, Tribun EU, 1 s, ISBN: 978-80-263-1103-4 Detail
2016 Doležalová, Popelka (2016) Hledání podobností ve strategii čtení 3D map, Sborník abstraktů příspěvků, ISAF & Geomatics in projects & Plan4All conference, Tribun EU, 1 s, ISBN: 978-80-263-1103-4 Detail
2016 Popelka, S., Burian, J. (2016) Hodnocení územních plánů pomocí eye-trackingu, Sborník abstraktů z konference GIS v plánování měst a regionů, Vysoká škola regionálního rozvoje, ISBN 978-80-87174-56-2 Detail
2015 Popelka, S. (2015): Eye-tracking hodnocení tematických 3D map .Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2015 Tribun EU, 2s. 978-80-263-0988-8 Detail
2015 Hejlová, V., Popelka, S. (2015): Využití eye-trackingu v bezdrátových senzorových sítích. Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2015 Tribun EU, 2s. 978-80-263-0988-8 Detail
2015 Vliv stínovaní na percepci turistických map (Příspěvek na 21. kartografické konferenci) Detail
2015 Popelka, S.(2015): Eye-tracking hodnocení tematických 3D map .Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2015 Tribun EU, 2s.978-80-263-0988-8  Detail
2015 Hejlová, V., Popelka, S.(2015): Využití eye-trackingu v bezdrátových senzorových sítích .Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2015 Tribun EU, 2s. 978-80-263-0988-8  Detail
2014 Dědková, P., Popelka, S.(2014): 3D model zaniklé obce Čistá a jeho hodnocení metodou eye-trackingu .Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2014 Tribun EU, s. r. o.,, 20-21s.  Detail
2014 Popelka, S., Vávra, A., Brychtová, A.(2014): Eye-tracking hodnocení fenologických map .Aktivity v kartografii - zborník referátov Kartografická společnost SR, 9s.978-80-89060-23-8  Detail
2013 Popelka, S., Brychtová, A.(2013): Eye-tracking experiment on 3D thematic maps .AGILE 2013 Workshop - Analysing eye-tracking data in real, virtual and mixed environments Leuven University, 2s.  Detail
2013 Popelka, S., Brus, J., Dědková, P. (2013): 3D Visualization of Extinct Village and its Evaluation using Eye-tracking .Proceedings of the 12 th SEASC: Geospatial Cooperation Towards a Sustainable Future ASEAN FLAG, 6s.  Detail
2013 Brus, J., Burian, J., Popelka, S.(2013): Visualization of uncertainty in determining the rate of suburbanizati on the example of the Olomouc city .Proceedings of the 12 th SEASC: Geospatial Cooperation Towards a Sustainable Future ASEAN FLAG, 6s.  Detail
2012 Popelka, S., Brychtová, A., Brus, J.(2012): Evaluation of user preferences during reading of 2D and 3D cartographic visualizations .Conference Proceedings SWAET 2012, The Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking Karolinska Instituet, Stockholm, 56s.  Detail
2012 Brychtová, A., Popelka, S.(2012): Eye-tracking v kartografii .Aktivity v kartografii Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 20-28s.ISBN: 978-80-89060-21-4  Detail
2012 Brus, J., Popelka, S., Brychtova, A., Svobodova, J.(2012): Exploring Effectiveness of Uncertainty Visualization Methods by Eye-Tracking .Symposium proceedings Accuracy 2012, 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental ScienceFlorianópolis, SC, Brazil, 215-220s.  Detail
2012 Stanislav Popelka(2012): Space-Time-Cube for Visualization of Eye-tracking data .First InDOG doctoral conference Vydavatelství UP, 4s.978-80-244-3260-1  Detail
2011 Popelka S, (2011): Visibility analyses and their visualization .Proceedings Symposium GIS Ostrava VSB TU Ostrava, 10s.978-80-248-2366-9  Detail
2011 Brychtová, A., Popeka, S.(2011): Kartometrická analýza raportního plánu Tereziánské pevnosti Olomouc .In Zborník recenzovaných príspevkov Univerzita Komenského, Bratislava, 6s.ISBN 978-80-223-3013-8  Detail
2011 Brychtová, A., Popelka, S.(2011): Visualization of spatio-temporal changes of the Olomouc city . In Proceedings of 6th international workshop Digital approaches to Cartographic heritage ICC, Haag, Netherlands, 18s.  Detail
2008 Popelka, S(2008): Google a ArcGIS, nové možnosti v 3D vizualizaci .Sborník 17 referátů z konference „Modelovanie a vizualizácia priestorových dat“ Bratislava, 1s.978-80-227-2988-8  Detail
Ostatní
2021 Beitlová, M., Popelka, S., Macků, K., and Konopka, M.: Do authors look at their maps in different way than common readers? An eye-tracking study, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 29, https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-29-2021, 2021. Detail
2021 Beitlova, M. and Popelka, S.: Revealing map reading strategies of physical geographic maps, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 28, https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-28-2021, 2021. Detail
2020 Popelka, S., & Komínek, J. (2020). Visual Inspection of Geological Maps: an eye-tracking Study. Abstracts of the ICA, 2, 22. Detail
2020 Beitlova, M., Popelka, S., & Vozenilek, V. (2020). Student’s Reading of Thematic Maps from Czech School World Atlas-an Eye-tracking Study. Abstracts of the ICA, 2, 26. Detail
2014 Popelka, S., Voženílek, V. (Eds.)(2014): Third InDOG Doctoral Conference - Proceedings . Vydavatelství UP, 83s.978-80-244-4234-1  Detail
2013 Popelka, S., Voženílek, V. (Eds.)(2014): Second InDOG Doctoral Conference - Proceedings. Vydavatelství UP, 80p. 978-80-244-3735-4 Detail
2012 Popelka, S., Voženílek, V. (Eds.)(2012): First InDOG Doctoral Conference - Proceedings, Vydavatelství UP, 80p., 978-80-244-3260-1 Detail