Mgr. Pavel Vyvlečka

Mgr. Pavel Vyvlečka

Doktorand (interní)

585-63-4586
pavel.vyvlecka01@upol.cz
kancelář č. 2.26
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

Vzdělání a odborný růst

2015-2018 – Geoinformatika a geografie (bc.), Univerzita Palackého v Olomouci
Vliv kvality globálních digitálních modelů terénu na modelování prostorové distribuce rostlin

2018-2020 – Geoinformatika (Mgr.), Univerzita Palackého v Olomouci
Stanovení vybraných ekosystémových funkcí z dat družice Sentinel

Profesní činnost

Pedagogická činnost

Publikační činnost

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2021 - 2022 Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů IGA - Interní projekt Univerzity Palackého Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2021 Pechanec, V.; Mráz, A.; Rozkošný, L.; Vyvlečka, P. Usage of Airborne Hyperspectral Imaging Data for Identifying Spatial Variability of Soil Nitrogen Content. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2021, 10, 355. https://doi.org/10.3390/ijgi10060355 Detail
2021 Pechanec, V.; Machar, I.; Kilianová, H.; Vyvlečka, P.; Seják, J.; Pokorný, J.; Štěrbová, L.; Prokopová, M.; Cudlín, P. Ranking the Key Forest Habitats in Ecosystem Function Provision: Case Study from Morava River Basin. Forests 2021, 12, 138. https://doi.org/10.3390/f12020138 Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní