Mgr. Pavel Vyvlečka

Mgr. Pavel Vyvlečka

Doktorand (interní)

585-63-4586
pavel.vyvlecka01@upol.cz
kancelář č. 2.27
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

Vzdělání a odborný růst

2015-2018 – Geoinformatika a geografie (bc.), Univerzita Palackého v Olomouci
Vliv kvality globálních digitálních modelů terénu na modelování prostorové distribuce rostlin

2018-2020 – Geoinformatika (Mgr.), Univerzita Palackého v Olomouci
Stanovení vybraných ekosystémových funkcí z dat družice Sentinel

Profesní činnost

Pedagogická činnost

Publikační činnost

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2023 Pavlačka, D., Vyvlečka, P., Barvíř, R., Rypl, O., Burian, J. (2023): Influence of COVID-19 on night-time lights in Czechia. Journal of Maps, 19(1), 88. https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2235381 Detail
2023 Vyvlečka, P.; Pechanec, V. Optical Remote Sensing in Provisioning of Ecosystem-Functions Analysis—Review. Sensors 2023, 23, 4937. https://doi.org/10.3390/s23104937 Detail
2022 Tangwa, E.; Pechanec, V.; Brus, J.; Vyvlecka, P. Spatial Shifts in Species Richness in Response to Climate and Environmental Change: An Adaption of the EUROMOVE Model in the Czech Republic. Diversity 2022, 14, 235. https://doi.org/10.3390/d14040235 Detail
2022 Pechanec, V.; Štěrbová, L.; Purkyt, J.; Prokopová, M.; Včeláková, R.; Cudlín, O.; Vyvlečka, P.; Cienciala, E.; Cudlín, P. Selected Aspects of Carbon Stock Assessment in Aboveground Biomass. Land 2022, 11, 66 Detail
2021 Pechanec, V.; Mráz, A.; Rozkošný, L.; Vyvlečka, P. Usage of Airborne Hyperspectral Imaging Data for Identifying Spatial Variability of Soil Nitrogen Content. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2021, 10, 355. https://doi.org/10.3390/ijgi10060355 Detail
2021 Pechanec, V.; Machar, I.; Kilianová, H.; Vyvlečka, P.; Seják, J.; Pokorný, J.; Štěrbová, L.; Prokopová, M.; Cudlín, P. Ranking the Key Forest Habitats in Ecosystem Function Provision: Case Study from Morava River Basin. Forests 2021, 12, 138. https://doi.org/10.3390/f12020138 Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní