Skip to main content

GISchat 2022

29.9.2022

Společnost ARCDATA Praha nabízí možnost zúčastnit se akce GISchat – jednodenního setkání s našimi experty. Tématem budou jejich aktuálně řešené studentské projekty s využitím GIS.

Každý student bude mít prostor krátce představit svůj projekt, položit své otázky, získat zpětnou vazbu od všech zúčastněných a dále komunikovat s našimi experty i po skončení akce. Studenti tak budou mít možnost získat potřebné informace a načerpat inspiraci pro další práci.

GISchat se uskuteční v pátek 25. listopadu 2022 v sídle naší společnosti. Aby se studenti mohli zúčastnit, potřebují pouze vlastní projekt řešený v GIS. Může se jednat o seminární, bakalářskou či diplomovou práci.

Další informace naleznete v letáku a na webových stránkách akce.
Vás bychom chtěli poprosit o předání této informace těm studentům, které by akce GISchat mohla zajímat. Termín pro podání přihlášek je 11. listopadu 2022.