Mgr. Karel Macků

Mgr. Karel Macků

Doktorand (interní)

585-63-4540
karel.macku01@upol.cz
kancelář č. 2.27
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

Geoinformatika v socioekonomické geografii, zpracování a vizualizace dat v R

Vzdělání a odborný růst

Profesní činnost

Členství v odborných organizacích

Pedagogická činnost

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2016 - 2019 Spatial Exploration of Economic Data – methods of intetrdisciplinary analytics (Spationomy) Erasmus+, KA2 Strategic partnership, no. 2016-1-CZ01-KA203-024040 Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2017 Pechanec, V., Mráz, A., Benc, A., Macků, K., Cudlín, P. (2017) Prediction of landuse development under influence of climate change. In: Ivan I., Horák, J., Inspektor, T. (Eds.) Dynamics in Giscience. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Cham, Springer International Publishing AG, 347-358. Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní
2016 Pechanec, V., Cudlín, P., Benc, A., Macků, K. Můžeme v budoucnu očekávat změny v dostupnosti pozemků k provedení polních prací? [Poster] Konference Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?. Brno, Mendelu & UVGZ AV ČR Detail