Exkurze po pracovištích pro studenty & zaměstnance & seniory PřF

Více informací v příloze