Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa

Ing. Jan Piňos
Doktorand (interní)
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník
Mgr. Radek Barvíř
Doktorand (interní)
Mgr. Markéta Beitlová
Doktorand (interní)
Mgr. Tomáš Burian
Doktorand (interní)
Mgr. Jakub Koníček
Doktorand (interní)
Mgr. Karel Macků, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr. Tomáš Pohanka
Doktorand (interní)
Doba řešení: 2019 - 2020 | Zdroj financování: IGA

IGA_PrF_2019_014