Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů

Doba řešení: 2021 - 2022 | Zdroj financování: IGA

IGA_PrF_2021_020