Mgr. Oldřich Rypl

Mgr. Oldřich Rypl

Doktorand (interní)

585-63-4585
oldrich.rypl01@upol.cz
kancelář č. 2.28
konzultační hodiny: po domluvě

RG   rg orcid-hero-logo

Vědecké zaměření

Geoinformatika v humánní geografii, statistické a výpočetní metody, technologie mapování

Vzdělání a odborný růst

2022–dosud, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
obor: Geoinformatika a kartografie
téma disertační práce: Aplikace agregačních a disagregačních metod na zpracování statistických dat

2020–2022, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
obor: Geoinformatika a kartografie
téma diplomové práce: Vztah kvality života k příslušnosti k rurálnímu a urbánnímu prostoru

2017–2020, Bc., Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
obor: Aplikovaná geografie
téma bakalářské práce: Technologie pro mapování založena na využití dat pro navigace

Členství v odborných organizacích

Česká asociace doktorandek a doktorandů – člen

Pedagogická činnost

Dynamický web (KGI/DYWEB) – cvičení
Geoinformatika v urbánních aplikacích (KGI/GURBA) – vybrané přednášky a cvičení

Ocenění

2023 – O cenu děkana PřF UP, 3. místo v sekci vědy o Zemi (doktorská kategorie)

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2023 - 2024 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017) Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2023 Pavlačka, D., Vyvlečka, P., Barvíř, R., Rypl, O., Burian, J. (2023): Influence of COVID-19 on night-time lights in Czechia. Journal of Maps, 19(1), 88. https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2235381 Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
2023 Rypl, O., Burian, J. (2023): Agregace datových zdrojů pro tvorbu reprezentativní vrstvy distribuce obyvatelstva Olomouckého kraje. Urbanismus a územní rozvoj, 2023(5). Detail
2022 Rypl, O. (2022): Technologie mobilního mapování využívané v pracích studentů českých vysokých škol. Geodetický a kartografický obzor, 68/110(2), 33–42. Detail
Článek ve sborníku z konference
Ostatní