Mgr. Oldřich Rypl

Mgr. Oldřich Rypl

Doktorand (interní)

585-63-4585
oldrich.rypl01@upol.cz
kancelář č. 2.28
konzultační hodiny: po domluvě

RG   rg orcid-hero-logo

Vědecké zaměření

Geoinformatika v humánní geografii, statistické a výpočetní metody, technologie mapování

Vzdělání a odborný růst

2022–dosud, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
obor: Geoinformatika a kartografie
téma disertační práce: Aplikace agregačních a disagregačních metod na zpracování statistických dat

2020–2022, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
obor: Geoinformatika a kartografie
téma diplomové práce: Vztah kvality života k příslušnosti k rurálnímu a urbánnímu prostoru

2017–2020, Bc., Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
obor: Aplikovaná geografie
téma bakalářské práce: Technologie pro mapování založena na využití dat pro navigace

Členství v odborných organizacích

Česká asociace doktorandek a doktorandů – člen

Pedagogická činnost

Geoinformatika v urbánních aplikacích (KGI/GURBA) – vybrané přednášky a cvičení

Ocenění

2023 – O cenu děkana PřF UP, 3. místo v sekci vědy o Zemi (doktorská kategorie)

Publikační činnost

  • Rypl, O., 2022. Technologie mobilního mapování využívané v pracích studentů českých vysokých škol. Geodetický a kartografický obzor, roč. 68/110, č. 2, s. 33–42. ISSN 1805-7446.