Mgr. Tomáš Vaníček

Mgr. Tomáš Vaníček

Doktorand (interní)

585-63-4588
tomas.vanicek@upol.cz
kancelář č. 2.26
konzultační hodiny: po domluvě

RG rgorcid-hero-logosciprofiles

Vědecké zaměření

kartografie, kognitivní hodnocení kartografického obsahu, vyhodnocování experimentů ve spojitosti s eye-tracking testováním

Vzdělání a odborný růst

2022 – současnost: Ph.D. (doktorské studium, Univerzita Palackého v Olomouci)

Téma dizertační práce: Kognitivní hodnocení dynamických kartografických experimentů

2020 – 2022: Mgr. (magisterské studium, Univerzita Palackého v Olomouci) 

Téma diplomové práce: Využití metody think-aloud v kartografickém výzkumu

2017 – 2020: Bc. (bakalářské studium, Univerzita Palackého v Olomouci) 

Téma bakalářské práce: Mapování vybraných aspektů chovu psů v Olomouci

Profesní činnost

2022 – Zpracování GIS analýz pro hodnocení Programu rozvoje venkova (Naviga Advsiory and Evaluation s.r.o., Ministerstvo zemědělství)

2022 – Praxe Olomoucký kraj, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování

2020 – Praxe Magistrát města Přerova, odbor vnitřní správy, oddělení informačních a komunikačních služeb

Ocenění

2022 – Cena roku 2022 udělená katedrou geoinformatiky UP za vynikající studijní výsledky

2022 – 3. místo ve studentské vědecké soutěži O cenu děkana za diplomovou práci v sekci vědy o Zemi

2020 – Nominace na ocenění Mapa roku 2020 od České kartografické společnosti

Publikační činnost

 

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2023 Vaníček, T., Popelka, S. (2023) The Think-aloud Method for Evaluating the Usability of a Regional Atlas, ISPRS International Journal of Geo-Information, 12(3), 95, https://doi.org/10.3390/ijgi12030095 Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní