Mgr. Oldřich Bittner

Mgr. Oldřich Bittner

Doktorand (interní)

585-63-4585
oldrich.bittner01@upol.cz
kancelář č. 2.28
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

územní a prostorové plánování, geoinformatika v humánní geografii a veřejné správě, 3D modelování

Vzdělání a odborný růst

2022 – současnost: Ph.D. (doktorské studium, Univerzita Palackého v Olomouci)

Téma dizertační práce: Multikriteriální analýzy územního potenciálu v prostorovém plánování

2020 – 2022: Mgr. (magisterské studium, Univerzita Palackého v Olomouci) 

Téma diplomové práce: Aplikace metody geodesignu v prostředí ArcGIS GeoPlanner

2017 – 2020: Bc. (bakalářské studium, Univerzita Palackého v Olomouci) 

Téma bakalářské práce: Analýza dostupnosti veřejné infrastruktury

Pedagogická činnost

Základy informatiky (KGI/ZAFOR) – cvičení (ZS 2023/2024)

 

Publikační činnost

Bittner, O., Burian, J. (2021): Aplikace vybraných standardů dostupnosti veřejné infrastruktury na území ORP Olomouc. Urbanismus a Územní Rozvoj, 24(3), 1–91–9.

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2023 - 2028 Olomouc 3D – nová dimenze kulturního dědictví města: minulost, přítomnost, budoucnost NAKI III, projekt č. DH23P03OVV018 Detail
2023 - 2024 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017) Detail
2022 - 2022 Koncepce (Open)Datového portálu Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní
2022 Burian, J., Pechanec, V., Jindáček, M., Bittner, O., Kočvarová, B. (2022): Koncepce (open) datového portálu Olomouckého kraje. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 82 s. (https://www.olkraj.cz/download.html?id=102227) Detail