Mgr. Karel Macků, Ph.D.

Mgr. Karel Macků, Ph.D.

Odborný asistent

585-63-4510
karel.macku@upol.cz
kancelář č. 2.22
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

Geoinformatika v socioekonomické geografii, statistické a výpočetní metody v GIS

Vzdělání a odborný růst

2016 – 2020, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma disertační práce: Prostorové hodnocení kvality života ve státech EU

2013 – 2015, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma diplomové práce: Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vody a půd

2010 – 2013, Bc., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma bakalářské práce: Vyhodnocení desetiletého pozorování sesuvu svahu „Halenkovice“

Profesní činnost

Členství v odborných organizacích

Pedagogická činnost

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2023 Macků, K., Burian, J., Vodička, H. (2023): Implementation of GIS Tools in the Quality of Life Assessment of Czech Municipalities. ISPRS International Journal of Geo-Information 12 (2). https://doi.org/10.3390/ijgi12020043. Detail
2022 Beitlova, M., Popelka, S., Konopka, M., Macku, K. (2022) Verification of cartographic communication models using detection of map reading strategies based on eye movement recording, Cartographic Journal, doi:10.1080/00087041.2022.2150362 Detail
2021 Pászto, V., Burian, J., Macků, K. (2021): Changing Mobility Lifestyle: A Case Study on the Impact of COVID-19 Using Personal Google Locations Data. International Journal of E-Planning Research, 10(2), 66–7966–79. https://doi.org/10.4018/IJEPR.20210401.oa6 Detail
2020 Burian, J., Macků, K., Zimmermannová, J., & Nétek, R. (2020): Sustainable Spatial and Temporal Development of Land Prices: A Case Study of Czech Cities. ISPRS International Journal of Geo-Information 2020, Vol. 9, Page 396, 9(6), 396396. https://doi.org/10.3390/IJGI9060396 Detail
2020 Pászto, V., Burian, J., & Macků, K. (2020): COVID-19 data sources : evaluation of map applications and analysis of behavior changes in Europe ’ s population. GEOGRAFIE, 125(2), 3939. Detail
2020 Macků, K., Caha, J., Pászto, V., & Tuček, P. (2020). Subjective or Objective? How Objective Measures Relate to Subjective Life Satisfaction in Europe. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(5), 320. https://doi.org/10.3390/ijgi9050320 Detail
2019 Pászto, V., Macků, K., Burian, J., Pánek, J., & Tuček, P. (2019): Capturing cross-border continuity: The case of the Czech-Polish borderland. Moravian Geographical Reports, 27(2), 122–138122–138. https://doi.org/10.2478/mgr-2019-0010 Detail
2018 Burian, J., Macků, K., Zimmermannová, J., & Kočvarová, B. (2018): Spatio-Temporal Changes and Dependencies of Land Price Development: A Case Study of the City of Olomouc. Sustainability, 10(12), 1–191–19. https://doi.org/10.3390/su10124831 Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2022 Pászto, V., Macků, K., & Burian, J. (2022): Anti- and Post-COVID-19 Measures Taken by the Czech Government in Relation to the Spatial Distribution of COVID-19 Indicators. In C. N. Silva (Ed.), Local Government and the COVID-19 Pandemic (Local and, pp. 507–536). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91112-6_20 Detail
2020 Redecker, A., Burian, J., Moos, N., & Macků, K. (2020): Spatial Analysis in Geomatics In V. Pászto, C. Jürgens, P. Tominc, & J. Burian (Eds.), Spationomy, 65–9265–92. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26626-4_3 Detail
2020 Burian, J., Zimmermannová, J., & Macků, K. (2020): Demographic Development Planning in Cities In V. Pászto, C. Jürgens, P. Tominc, & J. Burian (Eds.), Spationomy, 271–281271–281. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26626-4_14 Detail
2017 Pechanec, V., Mráz, A., Benc, A., Macků, K., Cudlín, P. (2017) Prediction of landuse development under influence of climate change. In: Ivan I., Horák, J., Inspektor, T. (Eds.) Dynamics in Giscience. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Cham, Springer International Publishing AG, 347-358. Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2019 Macků, K., & Voženílek, V. (2019). Statistická syntéza indikátorů kvality života – návrh tvorby indexu v evropských regionech. Geographia Cassoviensis, 13(2). https://doi.org/10.33542/GC2019-2-06 Detail
2018 Burian, J., Zajíčková, L., Ivan, I., & Macků, K. (2018): Attitudes and Motivation to Use Public or Individual Transport: A Case Study of Two Middle-Sized Cities Social Sciences 2018, Vol. 7, Page 83, 7(6), 8383. https://doi.org/10.3390/SOCSCI7060083 Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2019 Macků, K., Zimmermannová, J., & Burian, J. (2018): Economic and spatial analysis of population ageing In P. Dvořáková & B. Baisa (Eds.), Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research, Masaryk University, Brno, 291-298. Detail
2019 Burian, J., Zimmermannová, J., Macků, K. (2017): Urban Planner jako nástroj pro plánování demografického rozvoje měst. In Proceedings from the 8th Annual International Scientific conference “Region in the Development of Society 2017,” 15. Mendel University in Brno. Detail
2017 Paszto, V., Burian, J., Panek, J. and K. Macku (2017). Mapping the economic data – case studies and best practices. Conference Proceedings SGEM 2017, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, pages 975-982, DOI: 10.5593/sgem2017/21/S07.123 Detail
Článek v recenzovaném časopise
2021 Burian, J., Pászto, V., Macků, K., & Pavlík, L. (2021): Využití personalizovaných dat Google Location pro analýzu změn chování v průběhu pandemie COVID-19. EMI, 13(2), 1717. Detail
Článek ve sborníku z konference
2017 Burian, J., Zimmermannová, J. and K. Macků (2017). Urban Planner as a tool for demographic development planning in the cities. Conference Proceedings RESPO 2017 Detail
2017 DOBEŠOVÁ, Z., PÁSZTO, V. and K. MACKŮ (2017). Analysis of similarities in context of enterprise inovations. In: SLAVÍČKOVÁ, Pavla. Knowledge for Market Use: People in Economics - Decision, Behavior and Normative Models.. Olomouc, ISBN 978-80-244-5233-3. Detail
2017 MACKŮ, Karel (2017). Evaluation of quality of life - more than an economic issue. In: International day of science: Economics, management, innovation. Olomouc, s. 156-163. ISBN 978-80-7455-060-7. Detail
Ostatní
2022 Burian, J., & Macků, K. (2022). Plán udržitelné městské mobility Olomouc - průzkum určení monitorovacích indikátorů, vyhodnocení dopravního průzkumu. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 30 s. Detail
2022 Burian, J., Macků, K., & Pavlačka, D. (2020). Parkovací politika města Olomouc – dotazníkové šetření. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 23 s. Detail
2022 Burian, J., & Macků, K. (2019). Plán udržitelné městské mobility Olomouc - průzkum určení monitorovacích indikátorů. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 34 s. Detail
2021 Beitlová, M., Popelka, S., Macků, K., and Konopka, M.: Do authors look at their maps in different way than common readers? An eye-tracking study, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 29, https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-29-2021, 2021. Detail
2016 Pechanec, V., Cudlín, P., Benc, A., Macků, K. Můžeme v budoucnu očekávat změny v dostupnosti pozemků k provedení polních prací? [Poster] Konference Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?. Brno, Mendelu & UVGZ AV ČR Detail