Mgr. Daniel Pavlačka

Mgr. Daniel Pavlačka

Doktorand (interní)

585-63-4547
daniel.pavlacka@upol.cz
kancelář č. 2.10
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

Vzdělání a odborný růst

Profesní činnost

Pedagogická činnost

Publikační činnost

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2023 - 2024 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017) Detail
2022 - 2023 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2022_027) Detail
2022 - 2022 Dopravní průzkum chování obyvatel města Olomouce Statutární město Olomouc Detail
2021 - 2022 Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů IGA - Interní projekt Univerzity Palackého Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2023 Pavlačka, D., Vyvlečka, P., Barvíř, R., Rypl, O., Burian, J. (2023): Influence of COVID-19 on night-time lights in Czechia. Journal of Maps, 19(1), 88. https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2235381 Detail
2023 Pavlačka, D., Kaim, D., Ostafin, K., Burian, J. (2023): Changes in Spatial Discontinuity in Settlement Patterns in the Czech-Polish Border Area: A Case Study of Těšín Silesia. Papers in Regional Science, no. January: 1–23. https://doi.org/10.1111/pirs.12732. Detail
2023 Burian, J., Barvíř, R., Pavlačka, D., Pánek, J., Chovaneček, J., Pászto, V. (2023): Geoparticipation in the Czech Municipalities: Index Based Quantitative Approach. Journal of Maps 19 (1). https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2231006. Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní
2022 Burian, J., Macků, K., & Pavlačka, D. (2020). Parkovací politika města Olomouc – dotazníkové šetření. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 23 s. Detail