Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa

Ing. Jan Piňos
Doktorand (interní)
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník
Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr. Markéta Beitlová, Ph.D.
Vědecký pracovník
Mgr. Tomáš Burian
Doktorand (interní)
Mgr. Jakub Koníček
Doktorand (interní)
Mgr. Karel Macků, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr. Tomáš Pohanka
Doktorand (interní)
Ing. Elvis Tangwa
Doktorand (interní)
Doba řešení: 2019 - 2020 | Zdroj financování: IGA

IGA_PrF_2019_014