Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa

Doba řešení: 2019 - 2020 | Zdroj financování: IGA

IGA_PrF_2019_014