Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa