Pokročilé aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace jevů reálného světa

Doba řešení: 2020 - 2021 | Zdroj financování: IGA

IGA_PrF_2020_027