IGA 2012 - Maloformátové snímkování při studiu vlivu heterogenity povrchu na charakter stanoviště

Doba řešení: 2012 - 2013 | Zdroj financování: IGA UPOL, PrF_2012_007

Hlavním cílem projektu je rozvinout maloformátové snímkování krajiny v integraci s kontinuálním sběrem pozemních dat pomocí senzorových systémů a získané poznatky aplikovat v oblasti fenoklimatologie. Cíle bude dosaženo naplněním dílčích klíčových aktivit: