Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II

Mgr. Oldřich Bittner
Doktorand (interní)
Mgr. Tereza Pohanková
Doktorand (interní)
Mgr. Oldřich Rypl
Doktorand (interní)
Mgr. Daniel Pavlačka
Doktorand (interní)
Mgr. Pavel Vyvlečka
Doktorand (interní)
Msc. Yerkanat Abilpatta
Doktorand (interní)
Mgr. Jakub Žejdlík
Doktorand (interní)
Mgr. Tomáš Vaníček
Doktorand (interní)
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník
Mgr. Jakub Koníček
Doktorand (interní)
Doba řešení: 2023 - 2024 | Zdroj financování: IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017)

Projekt je zaměřen na aplikace vybraných geoinformačních technologií a metod pro prostorové analýzy, modelování a vizualizaci jevů reálného světa.
Projekt je rozdělen do dvou hlavní klíčových aktivit, které se dále dělí do dílčích témat, které odpovídají řešeným disertačním pracím studentů doktorského studia:
KA 1 Pokročilé metody geovizualizace a hodnocení kartografických produktů,
KA 2 Pokročilé prostorové analýzy a modelování socioekonomických jevů a krajinných systémů.