Inovativní metody hodnocení a pokročilé analýzy prostorově založených systémů

Mgr. Tomáš Pohanka
Doktorand (interní)
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr. Tomáš Burian
Doktorand (interní)
Mgr. Radek Barvíř
Doktorand (interní)
Mgr. Karel Macků
Doktorand (interní)
Mgr. Markéta Beitlová
Doktorand (interní)
Doba řešení: 2018 - 2019 | Zdroj financování: IGA

IGA_PrF_2018_028