Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází

Vydavatelství:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání
2008
ISBN:
978-80-244-1928-2
Počet stran:
181
Citace
Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A. a kol.(2008): Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází . Univerzita Palackého v Olomouci, 181s.978-80-244-1928-2

Publikace je součástí řešení grantových úkolů GA ČR 205/04/0075 Využití geoinformačmních databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů velkých měst a GA ČR 205/06/0965 Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách.