Skip to main content

Body zájmu – tvorba a využití [Points of Interest – creation and utilization]

DOBEŠOVÁ, Z., PECHANEC, V.(2011): Body zájmu – tvorba a využití [Points of Interest – creation and utilization] .Geografické rozhledy, 21, 2, Česká geografická společnost, Praha, 2011, s. 18–19.s. ISSN 1210-3004 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2011
Autoři: