RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.

RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.

Odborný asistent

585-63-4524
jakub.mirijovsky@upol.cz
kancelář č. 2.35
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

DPZ, GNSS, geodézie, fotogrammetrie

Vzdělání a odborný růst

– 1997 – 2001: Střední průmyslová škola stavební – obor Geodézie
– 2002 – 2007: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, obor Fyzická geografie a geoekologie (Mgr.)
– 2008: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity (RNDr.)

Profesní činnost

– 2007: Geocentrum, spol. s.r.o., pozice Informatik GIS
– 2008-2009: odborný asistent na Katedře fyzické geografie a geoekologie, Ostravské univerzity
– 2009-dosud: asistent na Katedře geoinformatiky, Univerzity Palackého v Olomouci

Členství v odborných organizacích

Individuální člen Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země

Pedagogická činnost

Aktuální informace o pedagogické činnosti viz. STAG

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2013 Dobešová, Z., Burian, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Nétek, R., Popelka, S.(2013): Tvorba geografického informačního systému malého území . Univerzita Packého, Olomouc, 106s.ISBN 978-80-244-3825-2 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2013 Netzband, M., Burian, J., Pászto, V., Miřijovský, V.(2013): Geospatial analysis for Middle eastern european urban regions in transition . Spatial transformation processes in Central Europe in XXI century conference proceedings, 8s.  Detail
2009 Miřijovský, J., Dušek, R.(2009): Vizualizace prostorových dat: chaos v dimenzích .Geografie - Sborník české geografické společnosti Česká geografická společnost, 169-178s.1212-0014  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2016 Pour, T., Burian, J., Miřijovský, J. (2016): Advanced extraction of spatial information from high resolution satellite data, XXIII ISPRS Congress, Commission III (Volume XLI-B3), 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, p. 905-907 Detail
2016 Pour, T., Burian, J., Miřijovský, J. (2016): Application of seath algorithm on high resolution data sets of selected cities, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol I, pp. 585-592, doi:10.5593/sgem2016B23 Detail
2016 Mirijovsky, J., & Popelka, S. (2016). Evaluation of color settings in aerial images with the use of eye-tracking user study. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B3, 763-767. doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B3-763-2016 Detail
Článek v recenzovaném časopise
2021 Dudková, V., Kováčik, P., Miřijovský, J., Popelka, S. (2020) Výzkum hradu Chlum u Bílavska v letech 2018–2020, Pravěk, NŘ 28, 175-192 Detail
2012 Miřijovský, J., Pechanec, V., Burian, J.(2012): Využití bezpilotního modelu PIXY při snímkování krajiny .31, č. 1 Informace ČGS, 11-17s.  Detail
2011 Heisig, J., Burian, J., Miřijovský, J. (2011): Změny intenzity osobní automobilové dopravy a vliv na prostorovou diferenciaci suburbanizace .Perner’s Contacts Univerzita Pardubice, 84-91s.ISSN: 1801-674X  Detail
2011 Burian, J., Miřijovský, J., Macková, M.(2011): Suburbanizace Olomouce – hodnocení pomocí analýzy statistických dat . Urbanismus a územní rozvoj, 10-16s.  Detail
Článek ve sborníku z konference
2012 Pechanec, V., Machar, I., Kilianová, H., Miřijovský, J.(2012): Environmental education: Expanding practical applications - research landscape of Litevelské Pomoraví .In. Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference.Brno, Masarykova universita., 172-179s.ISBN: 978-80-210-5799-9  Detail
2012 Svobodová, J. – Miřijovský, J. – Kilianová, H.(2012): The peculiarities of the digital surface model creation from the data acquired by small format photography .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 Sofia, Bulgaria, 1-8s.  Detail
2012 Svobodová, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Brus, J., Kilianová, H.(2012): Using of local indicators of spatial association for evaluation of spatial accuracy of DEM .Symposium proceedings Accuracy 2012, 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences Florianópolis, SC, Brazil, 115-120s.  Detail
2012 Marjanović, M., Burian, J., Miřijovský, J., Harbula, J.(2012): Urban Land Cover Change of Olomouc City Using LANDSAT Images .Issue 71, Conference Proceedings World Academy of Science, Engineering and Technology, 75-81s.eISSN: 2010-3778  Detail
2011 Svobodová J., Klícha M., Miřijovský J.(2011): Analysis of differntiation functional areas of city Olomouc in time period 1930-2010 .Sborník z konference Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzděláváníMU Brno, 7s.  Detail
2011 Mirijovsky, J., Brus, J., Pechanec, V.(2011): UTILIZATION OF A SMALL FORMAT AERIAL PHOTOGRAPHY FROM DRONE PIXY CONCEPT IN THE EVALUATION OF THE LANDSCAPE CHANGES .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 345-352s.ISSN: 1314-2704  Detail
2011 Pechanec, V., Brus, J., Mirijovsky, J.(2011): MONITORING OF SNOW RISKS BY GEO-SENSORS IN URBAN AREAS .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 653-660s.ISSN: 1314-2704  Detail
2011 Miřijovský, J., Martínek, J., Brus, J.(2011): Reconstruction of historical paths with using of smallformat aerial photography .Proceedings of XXIIIrd International CIPA Symposium CTU in Prague, Prague, 80s.ISBN 978-80-01-04885-6  Detail
2009 Pechanec, V., Vávra, A., Svobodová, J., Miřijovský, J.(2012): Phenological analysis of the landscape with the support of geographic information technologies .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1125-1132s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2008 Pechanec, V., Miřijovský, J.(2008): Znalostní báze krajiny pro studium ekotonů .Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 6. Fyzická geografie a trvalá udržitelnost Brno, Masarykova Univerzita, 214-218s.ISBN: 978-80-210-4780-8  Detail
2008 Miřijovský,J., Pechanec, V., Šťávová, Z., Voženílek, V.(2008): Metapopis při přípravě e-learningového kurzu .In. Řehout V. (ed.):Pedagogický software 2008. Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice., 247-249s.ISBN: 80-85645-59-9  Detail
2008 Miřijovský, J., Kaňok, J.(2008): Kartografické metody výzkumu a jejich využití při hodnocení změn ekotonů .Geodny Liberec 2008 Sborník příspěvků Technická univerzita v Liberci, 141-147s.978-80-7372-443-6  Detail
2008 Miřijovský, J.(2008): Hodnocení podmínek využitelnosti systému GPS jako zdroje geografických dat pro GIS v NP České Švýcarsko .Sborník sympozia GIS Ostrava 2008 VŠB-TU Ostrava, 7s.978-80-254-1340-1  Detail
2008 Miřijovský, J., Dušek, R.(2008): Identification of Lineaments Based on Point Phenomena Occurrence - Mathematical Model .16th Annual Conference Procceedings, Technical Computing Prague 2008Humusoft, 72-72s.ISBN 978-80-7080-692-0  Detail
Ostatní