Integration of the sensor network and the small format remote sensing for prediction of the snow...

Doba řešení: 2011 - 2011 | Zdroj financování: EHP a FM Norska

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska.