Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je předním geoinformatickým a kartografickým pracovištěm v České republice s mezinárodně uznávaným studiem a výzkumem. Poskytuje komplexní vzdělávání v základních geoinformatických technologiích (GIS, dálkový průzkum Země, digitální kartografie, navigační systémy, geocomputation, digitální modely reliéfu, vývoj geoaplikací aj.). Zaměření studijních oborů vychází z geografických oborů a dbá na úzké propojení geoinformatiky a geografie. Absolventi olomoucké geoinformatiky se uplatňují na prestižních místech akademické sféry, v komerčních společnostech i orgánech veřejné správy.

Katedra garantuje prezenční studium v bakalářském oboru Geoinformatika a geografie, navazujícím magisterském oboru Geoinformatika a doktorském oboru Geoinformatika a kartografie (též v kombinované formě). Nabízí také doktorské studium Geoinformatics and Cartography v anglickém jazyce (v prezenční i kombinované formě). Kvalita studentů a absolventů olomoucké geoinformatiky se projevuje v pravidelných úspěších v odborných domácích, národních i mezinárodních soutěžích a vyúsťuje v každoročně vysoký zájem o studium.

Studentům je ze strany pracovníků katedry věnována značná pozornost a pomoc při studiu i zapojení do výzkumu a praxe během studia. Studenti mají přístup k jedinečným přístrojům a zařízením, např. dronům, 3D tiskárnám, technologii sledování pohybů očí, bezdrátovým senzorům, vysoce přesným GPS přijímačům, termálním a hyperspektrálním kamerám apod.

 

Příjimací řízení

Informace o přijímacím řízení včetně ukázkových testů a statistiky přijatých studentů za poslední roky.

Chci vědět více...

Bakalářské studium

Veškeré informace, které potřebujete vědět než nastoupíte do bakalářského studia na naší katedře

Chci vědět více...

Magisterské studium

Veškeré informace, které potřebujete vědět než nastoupíte do magisterského studia na naší katedře.

Chci vědět více...

Předměty

Prohlédněte si seznam předmětů, které se u nás vyučují.

Chci vědět více...