Using of local indicators of spatial association for evaluation of spatial accuracy of DEM

Rok vydání
2012
Citace
Svobodová, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Brus, J., Kilianová, H.(2012): Using of local indicators of spatial association for evaluation of spatial accuracy of DEM .Symposium proceedings Accuracy 2012, 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences Florianópolis, SC, Brazil, 115-120s. 

Autoři:

RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek ve sborníku z konference