StraKa a spol. - GIS nástroje pro analýzu struktury krajiny

Rok vydání
2008
Citace
Pechanec, V., Pavková, K., Dobešová Z.(2008): StraKa a spol. - GIS nástroje pro analýzu struktury krajiny .In. Petrová A. (ed): ÚSES - ZELENÁ PÁTEŘ KRAJINY 2008. Sborník ze 7. ročníku semináře "Uses - zelená páteř krajiny" konaného 2.-3. září 2008 v Brně. MŽP a Česká společnost pro krajinou ekologii., 43-53s.ISBN: 978-80-87154-23-6