Spatial Shifts in Species Richness in Response to Climate and Environmental Change: An Adaption of the EUROMOVE Model in the Czech Republic

Rok vydání
2022
Citace
Tangwa, E.; Pechanec, V.; Brus, J.; Vyvlecka, P. Spatial Shifts in Species Richness in Response to Climate and Environmental Change: An Adaption of the EUROMOVE Model in the Czech Republic. Diversity 2022, 14, 235. https://doi.org/10.3390/d14040235

Autoři:

Mgr. Pavel Vyvlečka
Doktorand (interní)
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent
Ing. Elvis Tangwa
Doktorand (interní)

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise