Regionální nářečí jako součást identity venkova

Rok vydání
2014
Citace
Machar, I., Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J.(2014): Regionální nářečí jako součást identity venkova .In. Černušáková, L. (ed). Venkovská krajina 2014. Sborník z 12. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.-25.května 2014 v Hostětíně, Bílé Karpaty. Praha: Česká společnost pro krajinou ekologii & Lesnické práce., 53-60s.ISBN 978-807458-056-7 

Autoři:

Kategorie

Ostatní