Skip to main content

Recreation vs. conservation nature in PLA Litovelské Pomoraví: space data analysis

Pechanec, V., Machar, I.(2012): Recreation vs. conservation nature in PLA Litovelské Pomoraví: space data analysis .In: Fialová, J. (ed). Public recreation and landscape protection – hand in hand….Conference proceeding. Mendelova univerzita V Brně., 130-135s.ISBN: 978-80-7375-611-6 
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2012
Autoři: