Reconstruction of historical paths with using of smallformat aerial photography

Rok vydání
2011
Citace
Miřijovský, J., Martínek, J., Brus, J.(2011): Reconstruction of historical paths with using of smallformat aerial photography .Proceedings of XXIIIrd International CIPA Symposium CTU in Prague, Prague, 80s.ISBN 978-80-01-04885-6 

Autoři:

RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek ve sborníku z konference