Skip to main content

Návrh ontologie pro kartografii

Dobešová Z., Brus J. , Kaňok J., Karvaš P.(2011): Návrh ontologie pro kartografii .Gálová, Fencík eds.: Kartografia a geoinformatika ve svetle dneška, Zborník referátov 19. kartografickej konferencieKartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 66 – 73s. ISBN 978-80-89060-19-1 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2011
Autoři: