Skip to main content

Knowledge for expert systems in cartography

Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.(2010): Knowledge for expert systems in cartography .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 6s.ISBN 978-80-248-2171-9 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2010
Autoři: