Knowledge for expert systems in cartography

Rok vydání
2010
Citace
Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.(2010): Knowledge for expert systems in cartography .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 6s.ISBN 978-80-248-2171-9