Skip to main content

Image Enhancement Using Wiener Filtration

Dobeš M., Sklenář V., Dobešová Z.(2005): Image Enhancement Using Wiener Filtration .Proceedings of 13th Annual Conference Technical Computing Prague 2005 Humusoft Prague, 29s.80-7080-577-3 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2005
Autoři: