Skip to main content

Geospatial analysis for Middle eastern european urban regions in transition

Netzband, M., Burian, J., Pászto, V., Miřijovský, V.(2013): Geospatial analysis for Middle eastern european urban regions in transition . Spatial transformation processes in Central Europe in XXI century conference proceedings, 8s. 
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2013
Autoři: