Skip to main content

Geoinformační technologie v managementu krajiny

Pechanec, V.(2007): Geoinformační technologie v managementu krajiny .In. Krása J. (ed). Využití GIS pro řešení problémů krajinného inženýrství. [CD-ROM] Sborník příspěvků. Praha 16.5.2007, nestr.s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2007
Autoři: